Saman sateenvarjon alle

Teksti: Antti Halmela, projektipäällikkö

Pelastustoimi ja sote-toimialat yhdistyvät vuoden vaihtuessa samaan organisaatioon, vaikkakin omina toimialoinaan. Pelastustoimi asemoituu organisaatiokaavioon elinkaarimallin rinnalle omaksi osastokseen. Visiona tulisi tästä huolimatta olla yhteistyön tiivistäminen ja helpottaminen. Yhteinen organisaatio tuo tähän oivallisen alustan.

satasote_aluevaalit_001_Vesa_Saivio_nettiin

Uuden ison organisaation rakentamisen yhteydessä täytyy tunnistaa läpileikkaavat, konsernitason toiminnot. Jokaisella on omaan toimialaansa liittyviä substanssitason tarpeita, mutta meidän tulee tunnistaa eri toimialojen väliset liittymäpinnat. Muussa tapauksessa samankaltaisia asioita veistellään monessa paikassa ja työtehoa valuu hukkaan.

Yhteistyö terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi on hyvinvointialueella selkeästi läpileikkaava toiminto. Se kuuluu jossakin määrin jokaiselle. Asiakkaan kokonaisvaltaisten tarpeiden ja ennen kaikkea yhteisten asiakkaiden tunnistaminen helpottaa työtehtävien hoitamista.

Keskeistä on tunnistaa, että hyvinvointialueuudistuksesta ja palveluintegraatiosta huolimatta toimintaa tehdään alueen ihmisille, eli asiakas on yhteinen. Toivon, että me hyvinvointialueen tulevat työntekijät käännämme näkemyksiämme siihen suuntaan, että asiat ovat yhteisiä ja työntekijät eri toimialoilla ja organisaation rakenteissa työkavereita.

Pelastustoimen näkökulmasta etenkin terveyden ja turvallisuuden kokonaiskentässä on paljon yhteistä kehitettävää. Esimerkiksi jokaisella asiakaskohtaamisella asukkaan kotona olisi hyvä kiinnittää huomiota myös asumisturvallisuuteen. Tämän aihealueen kehittäminen toki vaatii jonkinasteista perehtymistä. Matalan kynnyksen puuttuminen ei kuitenkaan vaadi palotarkastajan osaamista, kun puhutaan matalan kynnyksen valvontatehtävistä ja ennen kaikkea turvallisuusviestinnästä. Jokainen meistä voi tarkistaa palovaroittimien toiminnan testipainikkeesta ja arvioida ovatko poistumisreitit käyttökelpoisia huomioituna asiakkaan toimintakyky. Lisäksi on hyvä tunnistaa ilmoitusvelvollisuuden raja, eli milloin asiasta kannattaa tehdä esimerkiksi pelastuslain 42 § mukainen ilmoitus. Laissa todetaan, että jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Tämä on käytännön esimerkki toimivasta yhteistyöstä tulevan organisaation sisällä.