Ankkuritoiminta perustuu moniviranomaisyhteistyöhön, jossa eri viranomaiset työskentelevät yhdessä poliisiasemalta käsin. Ankkuri-tiimi muodostuu poliisin, sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan ja sairaanhoitajan muodostamasta ryhmästä.

Moniammatillisen yhteistyön ansiosta asiakkaat saavat kokonaisvaltaista ja nopeaa tukea sekä ohjausta yhdestä toimipisteestä. Ratkaisevaa on, että asiakas pääsee nopeasti avun piiriin ilman viranomaiselta toiselle ”pompottelua”.

Ankkuritoiminnan tavoitteet

  1. Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä avun ja tuen piiriin ohjaaminen
  2. puuttuminen lähisuhde- ja perheväkivaltaan sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen pariin ohjaaminen
  3. sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä

Asiakkaiden ohjautuminen ankkuriin

Ankkuri-tiimi saa tiedon nuorten tekemistä rikoksista useimmiten poliisilta. Yhteyttä tiimiin voivat suoraan ottaa esimerkiksi koulujen henkilökunta ja vartiointiliikkeet. Lähisuhdeväkivaltatapaukset tulevat ankkuri-tiimin tietoon tavallisesti poliisin kautta. Myös asiakas itse voi ottaa yhteyttä Ankkuri-tiimiin.

Yhteystiedot

Eteläinen tiimi

Pohjoinen tiimi