SATAHYVÄÄ-tutkimuspäivän ohjelma julkaistu

Tutkimuspäivä kokoaa yhteen Satakunnassa tehtävää ja käsittelevää sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen tutkimus- ja kehittämistyötä. Päätavoitteena on tehdä näkyväksi alueen tutkimusta ja tutkimuksen teon mahdollisuuksia sekä käytännön kehittämisen tuloksia. 

Fysiatriapalveluja asiakkaalle

Satahyvää – Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen päivä 15.12.2021

Satahyvää-tutkimuspäivä kokoaa yhteen Satakunnassa tehtävää ja Satakuntaa käsittelevää sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen tutkimus- ja kehittämistyötä. Päätavoitteena on tehdä näkyväksi alueen tutkimusta ja tutkimuksen teon mahdollisuuksia sekä käytännön kehittämisen tuloksia. Tilaisuus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla toimiville asiantuntijoille, ammattilaisille ja opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tilaisuuden järjestävät Satasairaala, Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Tampereen yliopiston Porin yksikkö (yhteiskuntatieteet/SOC) ja Pikassos. Tutkimuspäivä on osa Satasote – Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeen toimeenpanoa.

Tapahtuma pidetään etänä webinaarina. Osallistumislinkki ja -ohjeet päivittyvät tapahtuman verkkosivuille

Ohjelma

9.00–9.10 Avaus/ Yliopettaja Anne Kärki, SAMK

9.10–10.30

Sessio 1: Osallisuus, syrjäytyminen ja sosiaaliset suhteetpj. Suvi Holmberg

 • Digitaalinen etnografia nuorten joukkokokoontumisista solidariteetin ja paikallisidentiteetin konteksteina/ Riikka Korkiamäki
 • Nuorten vertaisryhmätoiminnan malli – Feelix/ Kaarina Latostenmaa
 • Yksilöllinen taloussosiaalityö taloudellisen toimintakyvyn  vahvistajana ja osallisuuden vahvistajana/ Outi Rantanen
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-palveluissa kulttuurin keinoin/ Outi Lähteenlahti
 • Lissu Social Club – Palvelupiste osallisuuden yhteisönä/ Marja Hekkala ja Katja Saraketo

Sessio 2: Videosessio: Kuntoutuksen kehittäminen ja digitaaliset innovaatiot

 • Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutuksen toteutuminen Satakunnassa ensimmäisen vuoden aikana/ Hannu Heikkilä
 • Impact of opioid use on results of interventional back-pain management on patients with chronic back pain/ Hannu Heikkilä
 • The efficacy of pulsed radiofrequency stimulation of the glenohumeral joint and suprascapular nerve for chronic shoulder pain and function compared to physiotherapy and exercise program without pain management/ Hannu Heikkilä
 • Fyysisen toimintakyvyn mittarien käyttökelpoisuus kuntoutustutkimuksessa työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa/ Hannu Heikkilä
 • Älykkäät vaatteet ja mobiilirobotit apuna terveydenhuollon ympäristöissä/ Sari Merilampi et al.
 • Kokemuksia virtuaalitodellisuudesta terveysalalla/ Sari Merilampi et al.
 • Fysioterapeuttien kokemuksia Indego-kävelyrobotin käytöstä kuntoutuksessa/ Taina Jyräkoski

10.30–10.40 Tauko

10.40 –11.40

Sessio 3: Hyvinvointi- ja terveysteknologia sekä digitalisaatio/ pj. Sari Merilampi

 • Digitaalisen teknologian käyttöönotto monitoimijaisessa verkostossa/ Jenni Huhtasalo et al.
 • Etäpalveluiden kehittäminen Satakunnan sote-rakenneuudistushankkeessa/ Minna Heino
 • Teknologioiden merkitys omaishoitajien arjessa, kun hoidettavalla on muistisairaus/ Eveliina Kaukkila
 • Mobiilirobotiikka sairaalassa/ Mervi Vähätalo et al.

Sessio 4: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen/ pj.  Mari Niemi

 • Imetysohjauksen toteutuminen ennen ja jälkeen Vauvamyönteisyysohjelman käyttöönoton – äitien näkökulma/ Jaana Lojander
 • Vauvamyönteisyysohjelman vaikutus äitien kokemiin imetysongelmiin/ Heli Mäkelä
 • Hyvää jälkeä – Jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena uudistuvassa palvelujärjestelmässä/ Saara Saukkola ja Riikka Korkeamäki
 • SatakuntaTestbed/ Mervi Vähätalo

11.40–12.15 Lounastauko

12.15–13.00 Miten globaali vaikuttaa kansallisen ja paikallisen tason sosiaali- ja terveystyöhön / Professori Meri Koivusalo, Tampereen yliopisto

13.00–14.00

Sessio 5: Näkökulmia aikuisten ja elämän loppuvaiheen hyvinvointiin/ pj. Kaisu-Leena Mäkelä

 • Suhdanteet ja stressi palkansaajilla vuodesta 1984 vuoteen 2018/ Antti Saloniemi
 • Iäkkäiden vajaaravitsemus- ja kaatumisriskin sekä kognitiivisen toiminnan heikentymisen tunnistaminen ensihoidossa/ Eeva Saario
 • Ennakoiva hoitosuunnitelma palliatiivisessa hoidossa – Terveydenhuollon ammattilaisten näkökulma/ Anne Kuusisto

Sessio 6: Työ- ja toimintakyvyn kehittäminen/ pj. Minka Leino-Holm

 • Seurantatutkimus erikoissairaanhoidon kuntoutustutkimuspotilaiden työmarkkinatilanteesta, elämänlaadusta sekä koetusta työ- ja toimintakyvystä/ Elina Lindgren
 • Kokemuksia saattaen-vaihtaen toimintamallista/ Tiia Nieminen
 • Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus/ Minna Viinamäki

14.00–14.45 Tulevaisuuden sote-palvelujen muutostarpeet digitalisaation näkökulmasta/ Tutkimusprofessori Tarja Heponiemi, THL

14.45–15.00 Yhteenveto ja päivän päätös/ Yliopettaja Anne Kärki, SAMK

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.
Webinaarin esitykset ovat nähtävillä tallenteena n. kuukauden ajan tilaisuuden jälkeen.