Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan

Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto piti ensimmäisen kokouksensa keskiviikkona 2.3. Aluevaltuusto valitsi kokouksessaan muun muassa puheenjohtajat, hyväksyi hallintosäännön ensimmäisen version, valitsi aluehallituksen ja päätti hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta.

Symboli_vihreällä

Aluevaltuusto valitsi kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat toimikaudekseen. Aluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Sampsa Kataja (kok.). Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Eeva Kalli (kesk.), toiseksi varapuheenjohtajaksi Kristiina Salonen (sd.) ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Jami Toivonen (ps.). Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus myös aluehallituksen kokouksissa.

Hallintosääntö hyväksyttiin muutoksin

Hallintosäännön ensimmäisessä versiossa on säädetty lakisääteisistä toimielimistä, eli kyseisessä versiossa on aluevaltuustoa, aluehallitusta, tarkastuslautakuntaa ja vaikuttamistoimielimiä koskevat osiot. Lisäksi ensimmäisessä versiossa on säädetty toiminnan käynnistämisen kannalta tarvittavista asioista, kuten hyvinvointialueen johtajan kelpoisuusehdoista, talouteen liittyvistä asioista sekä hankintavaltuuksista.

Aluevaltuusto hyväksyi Satakunnan hyvinvointialueen hallintosäännön ensimmäisen version muutoksin. Hallintosääntöön muutetaan aluehallituksen varapuheenjohtajien määrä kolmesta kahteen. Lisäksi tarkastuslautakunnan jäsenmäärä muutetaan 14:sta 15:sta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Hallintosäännön kuudes osa, luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet, jätetään kokonaisuudessaan jatkovalmisteluun.

Hallintosäännön valmistelua jatketaan yhteistyössä aluehallituksen, hyvinvointialueen valmistelijoiden sekä valittavien virkamiesten yhteistyönä.

Aluevaltuusto valitsi aluehallituksen

Aluevaltuusto valitsi kokouksessaan aluehallituksen, johon kuuluu 16 jäsentä. Aluehallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Lehtonen (sd.). Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Marja-Leena Alho (kok.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Juha Korkeaoja (kesk.).

Aluehallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt (varajäsen suluissa):

 • Harri Lehtonen (SDP), pj. (Jarkko Viljanen)
 • Marja-Leena Alho (Kok) 1 vpj. (Taru Anttila)
 • Juha Korkeaoja (Kesk.) 2. vpj. (Jenni Suonpää)
 • Rauno Vesivalo (SDP) (Arja Laulainen)
 • Sinikka Alenius (SDP) (Jyrki Levonen)
 • Mirja Ylijoki (SDP) (Maarit Pirinen)
 • Harri Kivenmaa (SDP) (Voitto Raita-aho)
 • Anne Holmlund (Kok.) (Tinja Tähtinen)
 • Kari Hannus (Kok.) (Elina Junnila)
 • Mari Kaunistola (Kok.) (Harri Aalto)
 • Aila Haikkonen (Kesk.) (Helena Ollila)
 • Keijo Kerola (Kesk.) (Joonas Immonen)
 • Christa Lahto (PS) (Heidi Sakari)
 • Niina Immonen (PS) (Anssi Joutsenlahti)
 • Mika Aho (Vas.) (Eero Rantala)
 • Petri Salminen (Vas.) (Irmeli Elomaa, Vihr.)

Aluevaltuusto päätti hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta

Aluevaltuusto päätti perustaa hyvinvointialuejohtajan viran. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vahva johtamisosaaminen ja -kokemus. Viran menestyksekkäälle hoitamiselle eduksi katsotaan myös kokemus sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta, henkilöstö- ja talousjohtamisessa annetut näytöt ja julkishallinnon ja -talouden tuntemuksen. Myös erinomaisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä englannin ja ruotsin kielen taitoa arvostetaan.

Satakunnan hyvinvointialueen vt. hyvinvointialuejohtajan virkaa hoitaa aluevaltuuston päätöksellä Asko Aro-Heinilä, kunnes määräaikainen johtajanvirka on täytetty.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Aluevaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Satakunnan hyvinvointialueen tietoverkossa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan samassa osoitteessa heti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu.