Satakunnan hyvinvointialueen hankinnat Satakunnan sairaanhoitopiirin logistiikka- ja hankintapalveluiden kautta

Satakunnan hyvinvointialueen hankintatoimi toteutetaan ostopalveluna Satakunnan sairaanhoitopiirin logistiikka- ja hankintapalveluiden kautta 31.12.2022 saakka. Asiasta päätti aluehallitus 4.4.2022 pidetyssä kokouksessaan.

stm_hameenkyron_koulu_vantaa

Satakunnan sairaanhoitopiirin hankintatoimi valmistelee jatkossa hyvinvointialueelle kohdistettavia hankintoja yhdessä eri alojen substanssiasiantuntijoiden kanssa. Kunnissa ja kuntayhtymissä voidaan kuitenkin edelleen tehdä omia sote-sektorin hankintoja tarpeen mukaan. Mikäli hankinta on kuitenkin euromääräiseltä suuruudeltaan merkittävä tai muulla tavoin strategisesti tärkeäksi luokiteltava, pyydämme ottamaan hankinnan valmisteluvaiheessa yhteyttä sairaanhoitopiirin hankintatoimeen.

Hyvinvointialueen hankintojen valmistelussa keskitytään ensivaiheessa seuraaviin asioihin:

  1. Hyvinvointialueelle siirtyvien sopimuksien läpikäynti ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen. Asiasta ohjeistetaan tarkemmin erillisellä ohjeistuksella.
  2. Lakisääteisen ilmoituksen antaminen sopimuskumppanin vaihtumisesta kuntien ja kuntayhtymien hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten osalta.
  3. Hyvinvointialueen laajuisen käyttötalouden menoista rahoitettavien hankintojen hankintasuunnitelman kerääminen (1+1 vuotta) sekä investointisuunnitelman (1+4 vuotta) kerääminen. Myös tästä ohjeistetaan erikseen tarkemmin.
  4. Hyvinvointialueen laajuisten kilpailutusten käynnistäminen niiden hankintojen osalta, joista ei ole voimassa olevaa sopimusta tai joiden sopimuskausi on päättymässä lähitulevaisuudessa.
  5. Hankintastrategian sekä hankinta- ja sopimusohjeen valmistelu aluehallituksen käsittelyä varten.

Yllä mainituista asioista tullaan ohjeistamaan ja tiedottamaan hyvinvointialueen valmisteluun osallistuvia työryhmiä tarkemmin erikseen. Työryhmien työn tueksi tullaan nimeämään hankinta-asiantuntijat, jotka avustavat sopimusten läpikäyntityössä sekä muissa hankintaan liittyvissä asioissa, kuten tarvittavien kilpailutusten valmistelussa.

Lisätietoja antavat

Juha-Pekka Heikkonen, logistiikka- ja hankintajohtaja, juha-pekka.heikkonen(at)satasairaala.fi
Juha Holmi, hankintapäällikkö, juha.holmi(at)satasairaala.fi