Satakunnan hyvinvointialueen ja yrittäjien välille kumppanuusmalli

Satakunnan tuleva hyvinvointialue on kehittämässä kumppanuusmallia yhdessä satakuntalaisten yrittäjien kanssa. Kumppanuusmalli tuo hyvinvointialueen valmisteluun sosiaali- ja terveysalan yrittäjien maakunnallista näkökulmaa.

Kuvituskuva. Hammashoitolassa lääkäri ja asiakas.

Hyvinvointialueella palvelut tullaan tuottaman monituottajamallilla, jossa palveluntuottaja voi olla niin julkinen sektori, paikalliset järjestöt kuin yritykset. Asiakkaalle monituottajamalli konkretisoituu esimerkiksi palveluseteliä käyttäessä. Palveluseteli mahdollistaa vapauden valita, miltä taholta palvelunsa haluaa.

– Palvelusetelin käytön lisäys mahdollistaa eri palveluntuottajien aidon kilpailun ja asiakkaalle laadukkaan ja monipuolisen palvelun, toteaa Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen.

Kumppanuusmalliin koostuu kolmesta osasta

Tarkoituksena on, että kumppanuusmalli koostuu kolmesta osasta: neuvottelukunnasta, kumppanuusryhmästä ja erialojen työryhmistä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on tuoda palvelutuottajien näkökulmia päätöksenteon valmisteluun. Toimikunta alustaa asioitaan ennakoivasti ja eri näkökulmista, ja se tuottaa esim. esityksiä, suosituksia ja kannanottoja hyvinvointialueen johtoryhmälle. Lisäksi se seuraa kansallisia ja maakunnallisia toimivia käytäntöjä ja käsittelee esimerkiksi laadunvalvonnan periaatteita, mittaristoja, valinnanvapauteen liittyviä käytänteitä sekä kulurakenteiden avoimuutta ja vertailtavuutta.

– Neuvottelukunnan tehtävänä on varmistaa, että eri organisaatiotasoilla aito kumppanuus toteutuu ja toimintoja kehitetään yhdessä, kommentoi Prizztechin palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi.

Neuvottelukuntaan kuuluisi edustajat niin Satasoten johtokunnasta, julkiselta palvelusektorilta, yritysten palvelusektorilta ja kuin kolmannelta sektorilta.

Toinen osa, eli kumppanuusryhmä olisi enemmänkin operatiivinen joukko, joka sujuvoittaa ja kehittää palveluketjuja monituottajamallilla. Ryhmän tavoitteena on, että palvelutuotannossa olevat toimijat kehittävät, ja myöhemmin toteuttavat, palveluketjuja yhdessä. Kumppanuusryhmän alle kuuluisi liuta työryhmiä. Työryhmien osa-alueisiin voisi kuulua esim. mielenterveys, lastensuojelu, vanhustyö, apteekit ja lääkäripalvelut. Työryhmien tehtävänä olisi kehittävät palveluketjuja ja palveluita.  Jatkossa kumppanuusmallin pitäisi näkyä ja olla mukana kaikissa eri palvelustrategian osa-alueilla.

– Yhteistyö mahdollistaa eri palveluntuottajien toiminnan tasavertaisesti yhteisesti sovituilla pelisäännöillä, näin ollen myös pk-yrittäjien on mahdollisuus toimia palvelujentuottajina, muistuttaa Kivinen.

Kumppanuusmallia on ollut mukana työstämässä Satakunnan Yrittäjät, Prizztech Oy ja Satakunnan yhteisökeskus.