Satakunnan hyvinvointialueen talousarvio ylittyy aloittaessa

Satakunnan hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2023 tulee ylittymään noin 59 miljoonalla.

stm_hameenkyron_koulu_vantaa

Valtion vielä 17.11.2022 päivittämä rahoituskehys ensi vuodelle on riittämätön. Talousarvion suunnittelun pohjana ovat Satakunnan kuntien tämän vuoden talousarviotietojen mukaiset siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset.

Talousarvion ylityksen kattamiseksi taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa viimeistään kolmannen talousvuoden 2025 päättyessä.

Kulurakenteeseen tulee vaikuttamaan myös palkkaratkaisut, nousevat kiinteistökustannukset ja yksityisten palveluntuottajien korotustavoitteet ostopalveluissa. Hyvinvointialueen kulurakenne muodostuu henkilöstökuluista 51 %, palveluiden ostoista 32 %, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoista 7 %, muista toimintakuluista (sisältäen vuokrat 55,8 milj. euroa) 6 %, poistoista 1 % ja rahoituskuluista. Poliittisen päätöksenteon kustannukset ovat 2,1 milj. euroa eli noin 0,2 % nettokustannuksista.

Lisäksi arvioidaan, että kuntien sote-menojen talousarvioiden ylitys ja lisätalousarviot eli todelliset kulut ovat suuremmat kuin ne, joiden perusteella hyvinvointialueen rahoitus on alun perin laskettu.

Ohjeita ja suunnitelmia hyväksyttiin

Aluehallituksen hyväksymästä asiakirjahinnasto-ohjeesta saa tiedon hyvinvointialueen perimistä asiakirjan luovuttamisista sivukohtaisen tai tuntiveloitusperusteisella hinnalla sekä siitä, mitkä asiakirjat luovutetaan tiedon pyytäjälle maksutta.

Aluehallituksen hyväksymässä investointisuunnitelmaa vuosille 2024–2027 kuvataan vuonna 2024 alkavat hankkeet perusteluineen. Laitteisiin ja kalustoon kohdistuvat investointitarpeet vuodelle 2024 ovat noin 15 miljoonaa euroa.

Satakunnan hyvinvointialueen palveluhinnasto 2023 perustuu tuotteiden todellisiin hintoihin, joiden mukaisesti hyvinvointialueita ja tarvittaessa muita asiakkaita laskutetaan yhtenäisesti. Palveluhinnaston tuotteet sekä hinnat ovat yhtenevät kaikille samaa palvelua tuottaville toimispisteille sekä erikoistasolla tuotteet sekä hinnat ovat yhtenevät kaikille erikoisaloilla. Palveluhinnasto ei koske asiakkaiden maksuja.

Aluehallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut 1.1.2023 lukien. Päätetyissä maksuissa on huomioitu nykyisten maksujen kunnittainen vaihtelu, ja maksuja on yhtenäistetty. Asiakasmaksut-ohje täydentyy tarvittaessa lainsäädännön uudistusten myötä. Palkkiot tulevat päätettäväksi seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hyvinvointialueen henkilöstölle hankitaan sähköinen, hyvinvointia tukeva maksuväline esimerkiksi liikuntaan, kulttuuriin ja hyvinvointiin. Arvo on 200 euroa vuodelle 2023. Hyvinvointiedun on tarkoitus olla käytettävissä vuosittain, kulloinkin erikseen määritettävällä summalla. Lisäksi hyvinvoinnin tukemiseksi esitetään, että hyvinvointialue muistaa henkilöstöä 50- ja 60-vuotissyntymäpäivinä sekä eläkkeelle jäämisen yhteydessä. Lisäksi henkilöstöä muistetaan vuosittain joululahjalla.