Satakunnan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa työskentelyn

Satakunnan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on valittu. Viimeiset neuvottelut väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminnan käynnistämiseksi käytiin Satasoten johtoryhmän kokouksessa torstaina 8. heinäkuuta.

Väliaikaisella valmistelutoimielimellä, eli VATE:lla, on edessään paljon tehtävää lyhyessä ajassa, mistä syystä työskentely aloitetaan viipymättä. Väliaikainen valmistelutoimielin huolehtii muun muassa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä. Valmisteltaviksi tulevat esimerkiksi ehdotukset hyvinvointialueen hallintosäännöstä, johtamisjärjestelmästä sekä tuotanto- ja yhteistyörakenteista. Satakunnan VATE:n ensimmäinen kokous pidetään 10. elokuuta, mitä ennen jäsenet tutustuvat heille valmisteltuihin materiaaleihin.

– VATE:n ensimmäisessä kokouksessa käsitellään jo merkittäviä asioita hyvinvointialueen edistämiseksi. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi työjärjestyksestä ja muutosjohtajista päättäminen. Muutosjohtajat ja VATE:n alaiset jaostot ovat merkittävässä roolissa, jotta lyhyt valmisteluaika voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi, kertoo maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.

Kaikki Satakunnan kunnat, sote-kuntayhtymät ja pelastuslaitos hyväksyivät aiemmin, että päätöksen VATE:n asettavasta viranomaistahosta tekee Satasoten ohjausryhmä. Ohjausryhmä päätti 16.6. pidetyssä kokouksessaan, että Satakunnassa VATE:n asettaa maakuntahallitus. VATE:n asettamispäätös on tehty maakuntahallituksen kokouksessa 21.6. ja se astui voimaan sen jälkeen, kun eduskunta hyväksyi hyvinvointialueiden perustamista koskevan lainsäädäntökokonaisuuden ja Satakunnassa käytiin Satasoten johtoryhmän kokouksen yhteydessä kuntien, sote-kuntayhtymien ja pelastuslaitoksen neuvottelut toiminnan käynnistämisestä.

Satakunnan väliaikaisessa valmistelutoimielimessä on 16 jäsentä. Kaikilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen. VATE:n poliittisena seurantaryhmänä toimii Satasoten johtoryhmä. Satasoten laajempi poliittinen ohjausryhmä toimii Satasoten johtoryhmän sparraaja- ja palautetahona.

– Haluan tässä vaiheessa kiittää kaikkia tärkeästä valmistelutyöstä. Satakunnassa on ollut hyvä yhteinen poliittinen tahtotila. Hyvinvointialueemme perustuskivi on nyt valettu ja tästä on hyvä niin VATE:n kuin uuden poliittisen seurantaryhmänkin jatkaa työskentelyä, toteaa Satasoten johtoryhmän puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen.

VATE vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta, kunnes vaalein valittu aluevaltuusto ja sen valitsema aluehallitus on aloittanut toimintansa maaliskuussa 2022.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet ja varajäsenet. Varajäsenet suluissa.

  • Eura: Kalevi Mäkipää (Kari Kankaanranta)
  • Huittinen: Kristiina Piirala (Terhi Huida)
  • Posa-alue: Jaana Männikkö (Anne Vanhatalo), Mika Hatanpää (Viveka Lanne)
  • Kessote: Hanna-Leena Markki (Jyrki Vatanen), Juha Jaatinen (Kati Nordlund-Luoma)
  • Porin perusturva: Aino-Maija Luukkonen (Sanna Mustajoki), Mikko Viitala (Ilkka Manninen), Katri Siiri-Valovirta (Sari Hatanpää)
  • Satakunnan pelastuslaitos: Pekka Tähtinen (Jyri Leppäkoski)
  • Satasairaala: Ermo Haavisto (Merja Paavola), Petteri Lankinen (Paula Asikainen), Tero Mäkiranta (Anna Alarautalahti-Heurlin)
  • Säkylä: Taina Juvonen (Tarmo Saarinen)
  • Rauma: Satu Helin (Hannu Nordqvist), Saila Hohtari (Johanna Ylikoski)

Satakunnan VATE:n pysyviksi asiantuntijajäseniksi läsnäolo- ja puheoikeudella valitaan myös kunta-alan pääsopijajärjestöjen edustajat periaatteella 2+2+2. Järjestöiltä on pyydetty esitykset edustajista. VATE:n sihteeriksi kutsutaan hankejohtaja Anneli Lehtimäki. Pysyvinä asiantuntijajäseninä puhe- ja läsnäolo-oikeudella toimivat myös hankejohtaja Anna Jaatinen ja maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.