Satakunnan hyvinvointialueen viranhaltijaorganisaation rakentaminen on alkanut ja nyt haemme sote-johtajaa

Sote-johtaja johtaa hyvinvointialuejohtajan alaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa neljällä toimialueella; lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimialue, aikuisten palveluiden toimialue, ikääntyneiden palveluiden toimialue ja erityistason ja sairaalapalvelujen toimialue.

Symboli_vihreällä

Sote-johtaja on Satakunnan hyvinvointialueen toiminnan alkaessa avainpaikalla varmistamassa neljän toimialueen palvelujen yhteensovittamisen ja palvelujen integraation.

Sote-johtajan tehtävät on määritelty hallintosäännön 22 §:ssä:

 1. johtaa hyvinvointialuejohtajan alaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa ja Elämänkaari ja erityistason ja sairaalapalvelujen –toimialueiden palveluja, toiminnan organisointia ja kehittämistä
 2. vastaa hyvinvointialuetasoisesti palvelujen yhdenvertaisuudesta ja integraation toteuttamisesta
 3. toimii Elämänkaari ja erityistason ja sairaalapalvelujen –toimialueiden johtajien esihenkilönä
 4. johtaa sote -palvelutuotannon toimintaa ja taloutta yhteistyössä toimialuejohtajien kanssa
 5. vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja raportoinnista
 6. vastaa Elämänkaarimallin pohjalta järjestettävien palvelukokonaisuuksien, toimialueiden yhteensovittamisesta ja läpileikkaavien toimialueiden sekä prosessien toimivuudesta hyvinvointialuetasoisesti
 7. vastaa asiakaslähtöisen toimintakulttuurin edellytysten luomisesta ja kehittämisestä sekä asiakaslähtöisen osaamisen kehittämisestä yhteistyössä toimialueiden kanssa
 8. vastaa palvelutuotantoon integroidusta kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta
 9. vastaa siitä, että henkilöstön yhteistyölle on organisaatiotasolla olemassa sovitut rakenteet ja toimintamallit
 10. vastaa monialaisten yhteistyön mallien toimivuudesta hyvinvointialuetasoisesti
 11. osallistuu hyvinvointialueiden väliseen yhteistyöhön
 12. johtaa sote-palvelutuotantoa yhteistyössä professiojohtajien kanssa.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuden hyvä tuntemus ja hyvä johtamisosaaminen ja -kokemus.

Arvostamme kokemusta asiakaslähtöisten ja kustannusvaikuttavien palveluiden johtamisesta ja kehittämisestä, kokemusta sote -palveluiden integraation johtamisesta ja kehittämisestä, julkishallinnon ja -talouden tuntemusta sekä erinomaisia vuorovaikutus-ja viestintätaitoja.

Voit esittää palkkatoiveesi hakulomakkeella.

Hae virkaa 7.6.2022 klo 23.59 mennessä. Haastattelupäivä on 11.6.2022. Käytämme rekrytoinnissa apuna henkilöarviointeja.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on esitettävä terveydentilaa koskeva selvitys.

Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry – järjestelmän kautta. Tutkintotodistuksia ei tarvitse liittää hakemukseen. Tarkistamme haastateltavilta alkuperäiset todistukset. Voit lähettää hakemuksen myös postitse osoitteella: Satakunnan hyvinvointialue, PL 6, 28101 PORI.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita

Rekrytointipalvelut (ma-pe klo 8-15) puh. 044 707 6980 tai 044 707 6979.