Satakunnan hyvinvointialuejohtajaksi valittiin Kirsi Varhila

Aluevaltuusto päätti valita Satakunnan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan virkaan valtiotieteen maisteri Kirsi Varhilan ja varalle Harri Hagmanin. Virkavaali viiden virkaan hakeneen kesken suoritettiin aluevaltuuston kokouksessa 19.4.2022.

Varhila1

Viidestä virkaa hakeneesta, Harri Hagman, Petteri Lankinen, Raija Saari, Kirsi Varhila ja Jaana Vettenranta, henkilöarviointiin lähetettiin valitun lisäksi diplomi-insinööri Harri Hagman ja lääketieteen tohtori, dosentti Petteri Lankinen.

Satakunnan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan virka on ollut haettavana 3.-18.3.2022. Virka täytetään kuuden vuoden määräajaksi.

Hyvinvointialuejohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää aluehallituksen alaisena hallintoa, taloutta, valvontaa, ohjausta, viestintää, osallisuutta ja muuta toimintaa. Johtaja vastaa myös osaltaan siitä, että aluevaltuuston ja aluehallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Hyvinvointialuejohtaja toimii aluehallituksen esittelijänä ja hän vastaa asioiden valmistelusta aluehallituksen käsiteltäväksi.