Satakunnan ICT-muutoshankkeelle valtionavustusta 7,7 miljoonaa euroa

Satakunnan hyvinvointialueelle on myönnetty valtionavustusta yhteensä noin 7,7 miljoonaa euroa käytettäväksi vuoden 2025 mennessä syntyviin ICT-kustannuksiin. Valtionavustuksen ensisijaisena tavoitteena rahoituksella on varmistaa alueiden häiriötön toiminta järjestämisvastuun siirron yhteydessä.

Kuvituskuva

Satakunnalle osoitettu valtionavustuksen loppusumma on odotettu pienempi ja vertautuu alueisiin, missä sote-kuntayhtymä on jo perustettu ja näin ollen erilaiset ICT-järjestelmät yhtenäistetty. Saatuun rahasummaan vaikuttivat alueen väestömäärä ja järjestämisvastuullisten organisaatioiden määrä.

– Meille myönnetty valtionavustus on alhaisempi kuin osasimme odottaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettemmekö saisi asioita vietyä eteenpäin. Meidän tulee Satakunnassa priorisoida ICT-hankkeet ja keskityttävä hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen kannalta välttämättömiin toimiin, sanoo ICT-hankejohtaja Matti Franck.

Satakuntaan saatua valtioavustusta tullaan käyttämään muun muassa hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöhallinnon sekä asianhallinnan järjestelmien hankintaan.

– Meidän on varmistettava, että henkilöstön palkat ja laskut pystytään hoitamaan heti tammikuussa 2023. Näiden lisäksi hyvinvointialueelle on järjestettävä yhteinen ICT-infra eli muun muassa työasemat lähes 10 000 työntekijän käyttöön. Välttämätöntä on myös aloittaa yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteuttaminen, toteaa Franck.