Satakunnan sote-uudistus etenee konkreettisin askelin

Satakunnan sote-uudistuksen eli Satasoten johtoryhmä kokoontui 15.10. käsittelemään merkittäviä asiakokonaisuuksia uudistuksen edistämiseksi, kun asialistalla oli muun muassa hankkeiden vastuiden ja resurssien jakoon liittyvät asiat. Kokouksessa johtoryhmä kuuli myös työssä aloittavien hanketyöntekijöiden esittelyt ja teki päätöksen kahden hankejohtajan rekrytoinnin aloittamisesta uudistushankkeisiin.

Nykyisin kunnat järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen, mutta tulevaisuudessa niistä vastaavat kuntaa suuremmat hyvinvointialueet. Sote-uudistus sisältää palvelujen kehittämisen lisäksi rakenteiden uudistamisen. Satakunnan sote-uudistus onkin saanut rahoitusta sekä Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen (3 063 601 €) että Satakunnan rakenneuudistuksen kehittämishankkeeseen (4 895 000 €). Rakenneuudistuksen kehittämishankkeessa on 20 % omavastuuosuus. Satakunnassa hankerahoitus tullaan jakamaan osahankkeiden koordinaatiovastuutahojen kesken.

– Palvelu- ja hallintorakenne uudistetaan, jotta hyvinvointi voidaan taata Suomessa myös tulevina vuosikymmeninä. Uudistuksessa siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Tavoitteena on myös nopeuttaa hoitoon pääsyä. Satakunnassa yhteistä sote-uudistusta on edistetty hyvässä yhteistyössä ja yhteishengessä kaikkien toimijoiden kesken, kertoo Satasoten johtoryhmän puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen.

Valtakunnallisen sote-uudistuksen lakiluonnos etenee kohti päätöksentekoa. Sosiaali- ja terveysministeriö toimitti esitysluonnoksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseksi lainsäädännön arviointineuvostolle 14.10. Hallitus viimeistelee lakiesityksen lopulliseen muotoonsa lainsäädännön arviointineuvoston palautteen jälkeen. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2020.

Hanketyöntekijöiden rekrytoinnit edesauttavat muutosta

Satasoten valmistelu ottaa askeleen eteenpäin neljän hankekoordinaattorin aloittaessa työnsä loka- ja marraskuun aikana. Hankekoordinaattorit tulevat työskentelemään tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen osahankkeissa, joista jokaisella koordinaattorilla on oma vastuualueensa. Koordinaattorien tehtävänä on muun muassa organisoida osahankkeeseen liittyvien maakunnallisten verkostojen toimintaa vahvassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hankekoordinaattorit ovat Sari Grönfors (kotiin annettavat palvelut osa-alue), Anna Jaatinen (osa-alueiden monitoimijainen tiimityö), Tellu Rosenqvist (oma hyvinvointi osa-alue) ja Johanna Santanen (lasten ja nuorten palvelut osa-alue).

Satasoten viestintää tullaan myös kehittämään vahvasti Satasoten viestintäasiantuntija Mira Metsälän aloitettua tehtävässään lokakuussa.

– Satasoten viestintää suunnitellaan tällä hetkellä aktiivisesti ja esimerkiksi uudistuksen internetsivut ovat jo työnalla. Loppuvuodesta on tarkoitus järjestää myös Satasoten kick off -tilaisuus, mitä kautta tuomme uudistusta näkyvämmin esiin Satakunnassa, kertoo Metsälä.

Satasoten tekemää uudistustyötä tullaan lisäksi vahvistamaan aloittamalla avoin hankejohtajien rekrytointiprosessi. Hankejohtajat tulevat vastaamaan osaltaan Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen sekä Satakunnan rakenneuudistuksen kehittämishankkeen pääkoordinoinnista. Hankejohtajien rekrytointi aloitetaan nopealla aikataululla.

– Hankejohtajat tulevat toimimaan merkittävässä roolissa Satakunnan hyvinvointialueen kehittämisessä ja rakentamisessa yhdessä palvelurakennetyöryhmän, hanketoimijoiden sekä sote-palveluja tuottavien organisaatioiden ja laajan kunta- ja sidosryhmäverkoston kanssa, avaa maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.

Satasoten kehittämistyötä työtä ohjaa Satasoten ohjausryhmä ja johtoryhmä, joissa toimivat poliittisten piirijärjestöjen ja kuntien nimeämät edustajat.