Satakunnan testbed tarjoaa tukea innovaatiotoiminnalle

Testbed-toiminnan tarkoituksena on tarjota tuotteiden, palveluiden ja ideoiden testausmahdollisuutta aidossa sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristössä. Satakunnan testbed-toimintaa kehitetään vahvassa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja tavoitteet ovat korkealla!

Siniseen paitaan pukeutunut henkilö kädet tietokoneen näppäimillä.

Tuotteiden ja palveluiden testaus aidossa ympäristössä tarjoaa yritykselle todellista näyttöä ja aitoja käyttökokemuksia sekä markkinapalautetta. Suomessa testbed-toimintaa toteuttavat pääasiassa yliopistosairaanhoitopiirit sekä suurimmat kaupungit. Tuotteiden ja palveluiden testausta on aidossa sote-ympäristössä tehty myös Satakunnassa. Testaaminen ei ole kuitenkaan aina ollut systemaattista ja näin se ei kaikissa tilanteissa tuota hyvää lopputulosta.

– Nyt kehitettävän Satakunnan mallin ajatuksena on, että innovaatioiden ja tutkimuksen tueksi tehtävästä testaamisesta tehdään ammatillinen, yhdenmukainen tapa. Näin testaus tuottaa sekä testausympäristölle että testauksen tilaajalle parhaan mahdollisen tuloksen, kertoo hankejohtaja, hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Satasairaalasta.

Satakunnan testbed-toiminnassa tullaan huomioimaan tarkasti esimerkiksi testaukseen liittyvä lainsäädäntö. Myös erilaisia sopimus- ja lupapohjia sekä hinnoittelua valmistellaan maakunnallisessa yhteistyössä. Tavoitteena on koota saman toimintamallin alle kaikki ne tahot, jotka jo toimivat testausympäristönä Satakunnassa. Yhteistyötä vahvistetaan entisestään julkisten sote-toimijoiden, oppilaitosten, yritystoimijoiden ja järjestöjen kesken.

– Näin laajaa yhteistyötä ei ole vielä muissa maakunnissa näkynyt. Vahvuutenamme onkin monipuoliset testausympäristöt. Testausympäristö voi olla virtuaalinen, simulaatioon perustuva tai aidossa asiakasympäristössä toteutettava, selittää Niemi.

Lähtökohtaisesti testbed-toiminnan avulla yritys voi testata esimerkiksi täysin uutta tai uuteen ympäristöön lanseerattavaa tuotetta tai palvelua. Pelkkien ideoidenkin testaaminen on mahdollista. Monipuolisten testausympäristöjen ansiosta Satakunnassa voidaan tarjota myös eri budjetteihin sopivia testauksia. Näin testaus ei jää puuttumaan kehitysprosessista, vaikka yrityksen resurssit olisivat rajallisemmat.

– Ajatuksena on, että testausympäristö määräytyy sen perusteella, mikä on testauksen tarve ja missä vaiheessa tuotteen kehitys on. Jos kyseessä on vasta ideointitasolla olevaa tuote tai palvelu, voimme koota opiskelijoista tai ammattilaisista ryhmän keskustelun tueksi. Prototyypin testaus puolestaan onnistuu oppilaitosten simulaatioympäristössä, jos tuotetta ei voi vielä viedä toimintaympäristöön. Valmista tuotetta voidaankin testata jo aidossa asiakasympäristössä, avaa Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hankkeessa työskentelevä Satakunnan ammattikorkeakoulun lehtori Mervi Vähätalo.

Tavoitteena on, että kaikki testaustoiveet otetaan Satakunnassa vastaan yhden yhteydenottokanavan avulla. Tällöin hakemuslomake ohjautuu pääkoordinaattorille Satakunnan ammattikorkeakouluun, mistä se lähtee maakunnalliseen koordinaatioryhmään käsiteltäväksi. Koordinaatioryhmässä tulee olemaan edustettuna kaikki testausympäristöjen edustajat. Hakemuksen käsittelyyn on laadittu prosessia, mihin kuvataan toiminta aina ensimmäisestä yhteydenotosta palautekyselyyn asti. Sähköinen yhteydenottokanava on tarkoitus avata alkusyksystä.

– Yhteydenottokanavan avaamisen jälkeen pääsemme käytännössä testaamaan toimintamallia. Ensimmäiset hakemukset tullaan viemään suunnitellun prosessin läpi ja samalla havainnoimme sen toimivuutta. Pystymme ottamaan toimintamallin käyttöön sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeen aikana, mutta sitä tullaan kuitenkin kehittämään ja laajentamaan varmasti myös tulevaisuudessa. Jatkokehittämistä tullaan tekemään mahdollisten jatkohankkeiden avulla, kertoo Niemi.

Kaikista testauksista tullaan kirjoittamaan arviointiraportti, joka jaetaan myös verkostossa oleville toimijoille. Näin myös kaikki muut alueen toimijat saavat tiedon, mitä eri innovaatioita alueella testataan ja mitä hyötyä niistä olisi.

Tuotteiden, palveluiden ja ideoiden testaamisesta on hyötyä testauksen tilaajalle, mutta myös sote-organisaatioilla ja asiakkaille. Testausten avulla sote-toimijat pääsevät testaamaan tuotteita ja palveluita, joista voisi olla heille oikeasti hyötyä. Näin tietoisuus erilaisista innovaatioista lisääntyy, työntekijät pääsevät tutustumaan erilaisiin teknologioihin ja yleinen teknologiamyönteisyys ja -osaaminen kasvaa. Organisaatiot oppivat myös arvioimaan entistä paremmin heillä testauksessa tai käytössä olevia innovaatioita ja antamaan niistä palautetta, jotta yritykset pystyvät kehittämään parempia tuotteita. Viimekädessä asiakas hyötyy teknologian käyttöönotosta ja sen mukanaan tuomasta paremmasta palvelusta.

– Laajemmassa mittakaavassa testbed-toiminta kehittää myös maakunnan innovaatiotoimintaa ja on vahva maakunnallinen kilpailutekijä. Laadukkaan testaustoiminnan avulla houkuttelemme innovaatioita Satakuntaan, tiivistää Niemi.

Testbed toimintaa kehitetään osana Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishanketta. Toiminnan kehittämisessä ovat lisäksi mukana Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hanke sekä Digihealth-hanke.