Satakunnan tulevan hyvinvointialueen vapaaehtoinen alueellinen valmistelu etenee

Teksti: Anneli Lehtimäki

Satakunnan tulevan hyvinvointialueen vapaaehtoinen alueellinen valmistelu etenee Valtioneuvoston (VN) tiekartan ja Satasoten sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeen hankesuunnitelman mukaisesti.

Pöydällä tietokone, missä on avoinna Satasoten internetsivut

Sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeen osahanke, Maakunnallisten sote-palvelujen järjestäjä ja tuottajaroolien valmistelu, tekee omalta osaltaan valmistelutyötä. Satasoten ylin päättävä elin eli ohjausryhmä päättää kokouksessaan 11.3.2021, miten ja millä sisällöllä vapaaehtoisessa valmistelussa Satakunnassa edetään.

Valmistelua tehdään neljällä (4) eri osa-alueella: 1) johtaminen, 2) hallinto, 3) talous ja 4) palvelut. Valmistelussa voidaan käyttää hyväksi Satakunnassa Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen aikana kerättyjä aineistoja. Vapaehtoiseen valmistelutehtävään voidaan sisällyttää samoja tehtäviä kuin Voimaanpanolakiesityksessä (10 §) esitetyt tehtävät väliaikaiselle valmistelutoimielimelle (VATE) ovat, eli muun muassa seuraavat tehtävät:

  • valmistelua henkilöstöön liittyviin asioihin
  • valmistelua ja selvittelyä siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden osalta
  • valmistelua siirtyvien sopimusten osalta
  • valmistelua tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen kokonaisuuteen
  • valmistelua hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon sekä talouden järjestämiseen

Vapaaehtoisessa valmistelussa ei ole kyse ennakoivasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanosta vaan valmistautumisesta mahdollisimman ripeään väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) käynnistymiseen lakien mahdollisen voimaantulon jälkeen 1.7.2021.

Myös muut Satasoten sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeen osahankkeet ovat kaikki käynnistyneet suunnitellulla tavalla. Osahankkeisiin kuuluvia hankintoihin liittyviä päätöksiä on myös päästy tekemään. Päätöksiä on tehty esimerkiksi RAI-järjestelmästä, joka on tarkoitettu erityisesti ikääntyneiden ja vammaispalvelujen asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin. Lisäksi on päätetty hankkia Maakunnan tilannekeskus, Akuutti kotikeskus ja Combilanssi -toimintaan Virve-laitteita, kriittisen viestinnän ja hälyttämisen tueksi Secapp-palvelun sekä ensihoidon toimintaa tukemaan Krivat- ja  Analytics -ohjelmia.

Toiminta kaikissa osahankkeissa on aktiivista ja yhdessä tekemisen ilmapiiri on erittäin hyvä koko Satakunnassa. Aikataulu osahankkeiden osalta on tiukka (Sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeen kesto on 1.1.-31.12.2021) ja osahankkeiden kehittämistehtävät ovat laajoja ja vaativat paljon organisointia ja työtä operatiivisella tasolla. Usko ja luottamus on kuitenkin vahva siihen, että yhteistyöllä tästä aikahaasteestakin selvitään. Kohti yhteistä Satakunnan hyvinvointialuetta – yhteistyöllä!


Satasoten katsauksissa hankejohtajat ja -koordinaattorit kirjoittavat sote-uudistuksen ajankohtaisista aiheista.