Satakunnassa kehitetään liikkuvia ja kotiin annettavia palveluita sekä HYTE-toimintaa

Satasoten palvelurakenneryhmä kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseen perjantaina 13. elokuuta. Ryhmä toimii myös jatkossa Satasoten hankkeiden ohjausryhmänä. Palvelurakenneryhmä kuuli kokouksessaan muun muassa hankkeiden tilannekatsauksia.

Satasote logo

Palvelurakenneryhmän kokouksessa kuultiin visio Satakunnan hyvinvointialueen liikkuvista palveluista. Liikkuvien palveluiden kehittäminen vastaa erityisesti siihen, että väestö ikääntyy, moniongelmaisuus lisääntyy ja tieto ei kulje parhaalla mahdollisella tavalla eri toimijoiden välillä. Hankkeessa on jo toteutettu perusterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden, ensihoidon sekä pelastustoimen yhteinen maakunnan tilannekeskus. Hankkeen aikana on myös jatkokehitetty Porin perusturvan Akuutti kotikeskusta ja mallinnettu Rauman terveystoimen Akuutti kotikeskusta sekä vakiinnutettu Combilanssi-toiminta Porin perusturvassa (Pori, Ulvila ja Merikarvia). Combilanssi-toimintaa on myös pilotoitu Raumalla.

Liikkuvien palveluiden kehittämisen keskiössä ovat sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen liikkuvien palveluiden operatiivinen johtaminen, perustason liikkuvat sotepalvelut sekä osaamisen synergia.

– Tulevalla hyvinvointialueella liikkuvien palveluiden tavoitellaan olevan keskitetysti johdettua, tasalaatuista, ympärivuorokautista ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntävää. Satakunnan hyvinvointialueen sote- ja pelastustoimen ammattilaiset tekevät jo nyt hyvää ja saumatonta yhteistyötä ympäri vuorokauden, kertovat hankekoordinaattori Heikki Lampinen ja ylilääkäri Katriina Lähteenmäki.

Satakunnassa kehitetään myös kotiin vietäviä palveluita pilotoimalla etäkuntoutusta Huittisten kotihoidon kotikuntoutuksesta vastaavien kuntohoitajien kanssa. Pilotin avulla halutaan ensikokemusta etäkuntoutuksesta. Kolme kuukautta kestävässä etäkuntoutuspilotissa hyödynnetään asiakkaan omaa televisiota ja kuntoutusohjelmat saa käyttöön televisioihin asennettava muistitikun avulla. Pilotissa arvioidaan hyötyjä niin asiakkaan kuin ammattilaisen näkökulmasta.

Palvelurakenneryhmä kuuli myös hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen, eli HYTE-työn, toimintamallin tilannekatsauksen. Kehittämisessä on valmisteltu toimintamallia huomioiden hyvinvointialueen, kuntien ja muiden sidosryhmien rooli hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Tavoitteena on vahvistaa alueen hyvinvointijohtamista ja tukea kuntien roolia ehkäisevässä työssä.

Tulevaisuudessa hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen vastuu jakautuu kunnille ja hyvinvointialueelle niiltä osin kuin tehtävä kytkeytyy kunnan tai hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin. Esityksen mukaan hyvinvointialueella olisi oma HYTE-yksikkö ja kunnilla olisi omaa HYTE- ja turvallisuustyötä. Nämä toimijat tekisivät vahvaa yhteistyötä keskenään. Tärkeää kehittämisessä on hyvinvointialueen yhteiset toiminta- ja seurantakäytännöt, verkostojen toimivuus sekä kuntalaislähtöisyys. Toimintamallin tarkempi kuvaaminen ja yhteistyö kuntatoimijoiden kanssa jatkuu osana hanketyötä.