Satakunnassa koulutetaan 80 ammattilaista IPC-ohjaajiksi – osallistu infotilaisuuksiin!

IPC on 13–18-vuotiaiden masennusoireilun hoitoon ja ehkäisyyn suunniteltu interpersoonallinen interventio. Satakunnassa koulutetaan yhteensä 80 ammattilaista IPC-ohjaajaksi ja ensimmäinen koulutus järjestetään syksyllä 2021. Koulutus on suunnattu perustasolla nuoria kohtaaville ammattilaisille. Koulutuksen infotilaisuudet järjestetään elokuussa.

Mirja Isoviita ja Hanna Hilden seisovat ulkona tehden käsistä sydämen kuvan

Nuorista noin joka viidennellä esiintyy mielenterveyden häiriöitä ja/tai päihteillä oireilua. Mielen-terveyspalvelut ovat Satakunnassa vahvasti erikoissairaanhoitopainotteisia ja saatavuus ei riitä vastaamaan nykyisellä rakenteella jatkuvasti kasvavaan palvelutarpeeseen. Nuoret tarvitsevat tukea nykyistä varhaisemmin matalalla kynnyksellä omassa arjen ympäristössään. Nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantaminen nuorten perustason palveluissa liittyy sekä hallitusohjelman mielenterveysstrategiaan että lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämässä Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelmassa yhtenä tavoitteena on lisätä matalan kynnyksen mielenterveyttä vahvistavia palveluja koulujen ja oppilaitosten yhteydessä. Osana ohjelmaa tarjotaan opiskeluhuollon ammattilaisille yleisimpien mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon soveltuvien menetelmien koulutuksia.

Satakunnassa koulutetaan 80 ammattilaista IPC-ohjaajiksi

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke järjestää kaksi IPC-ohjaajakoulutusta, joista ensimmäinen toteutetaan 20.-21.10.2021. Kouluttajana toimii nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Tarja Koskinen. Ensimmäiseen koulutukseen on varattu 40 koulutuspaikkaa. Seuraava 40 koulutuspaikan koulutus järjestetään syksyllä 2022 ja tästä tullaan tiedottamaan lisää myöhemmin.

IPC-ohjaajakoulutus koostuu kahdesta lähikoulutuspäivästä ja noin puolen vuoden päästä pidettävästä boosteripäivästä. Lisäksi koulutuskokonaisuuteen kuuluu vuoden mittainen pienryhmässä tapahtuva menetelmäohjaus noin kolmen viikon välein. Koulutukseen lähtevän on sitouduttava kaikkiin näihin ja toteutettava arjessa IPC-ohjausta saadakseen akkreditoinnin menetelmän käyttöön.

IPC-ohjaajakoulutukseen osallistujien esimiehiltä ja johdolta edellytämme, että menetelmän käyttöön annetaan ohjaajille tukea ja resursseja. Menetelmän käyttö vaatii harjoittelua ja vie myös työaikaa. Tämä on tärkeää huomioida arjen työn suunnittelussa ja tukea ohjaajia, jotta menetelmän käyttö vakiintuu ja juurtuu toimintatavaksi.

Infotilaisuudet ja ilmoittautuminen koulutuksiin

Järjestämme IPC-ohjaajakoulutuksesta kaksi saman sisältöistä infotilaisuutta, jotka ovat suunnattu koulutuksesta kiinnostuneille, heidän esimiehilleen ja johtavassa asemassa oleville. Infotilaisuudessa on läsnä edustus Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeesta sekä IPC-ohjaajakoulutuksen käynyt IPC-menetelmäohjausta antava ammattilainen.

Infotilaisuudet järjestetään Teams-tilaisuuksina:

Linkit Teams tilaisuuksiin löydät myös tapahtumakalenteristamme. Tervetuloa mukaan!

Koulutukseen ilmoittautuminen avataan elokuussa 2021. Ilmoittautumisen avautumisesta tiedotetaan Satasoten verkkosivuilla, Satasoten uutiskirjeessä, joka kannattaa tilata Satasoten verkkosivulta sekä kuntien avainhenkilöiden kautta.

  • Mia Oksa

    Projektipäällikkö, Tyksin erityisvastuualue

    050 574 0521
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi