Satakunnassa tehtävä hanketyö etenee – osa toimintamalleista jo kuntalaisten hyödynnettävissä

Satasoten johtoryhmä kuuli 28.10. pidetyssä kokouksessaan muun muassa Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen jatkorahoituksen tilanteesta sekä hankkeessa kehitetystä perhekeskustoimintamallista.

Satakunnassa on haettu tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydentävää valtionavustusta, jonka avulla sosiaali- ja terveyspalveluiden sisältöjä ja muotoja kehittävä hanke tulee jatkumaan vuoden 2023 loppuun. Johtoryhmä kuuli kokouksessaan jatkohakemuksen sisällöistä. Johtoryhmälle esiteltiin myös tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan sisältyvää tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2021–2021 erillishankehakemusta, minkä Satakunta tulee jättämään perjantaina 29.10. Hankkeen tavoitteena on luoda kullekin hyvinvointialueelle iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen yhtenäinen toimintamalli ja se laajentaa jo nyt Satakunnassakin tehtyä hanketyötä.

– Satakunnan hankkeet ovat erittäin monipuoliset ja niistä saatujen kokemusten avulla palveluiden sisältöjä ja käytettäviä työtapoja saadaan kehitettyä parempaan suuntaan, toteaa johtoryhmän puheenjohtaja Kaarina Ranne.

Johtoryhmä kuuli myös Satakunnassa tehtävästä perhekeskusmallin kehittämistyöstä. Perhekeskustoimintamallia on kehitetty osana Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanketta ja kehittämistyössä on päästy jo pitkälle. Hankkeessa on myös tiivistetty sivistystoimen, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä. Perhekeskustoimintamallin on tarkoitus tuoda lasten ja perheiden palvelut yhteen ja sijoittaa ne tulevaisuuden sote-keskukseen. Hankkeen tavoitteena on, että syksyllä 2022 Satakunnan jokaisella alueella toimii matalan kynnyksen perhekeskus ja kohtaamispaikka.

– On hienoa huomata, että perhekeskusmallia on kehitelty useissa Satakunnan kunnissa. Toiminnan lopullinen muoto muodostuu sitten kun koko hyvinvointialueen rakenteellisista malleista päätetään. Toiminnan vakiinnuttamiseksi on kuitenkin tärkeää, että perheet, nuoret ja lapset pääsevät jo nyt hyödyntämään perhekeskuksia ja kohtaamispaikkoja, sanoo Ranne.

Kuten perhekeskustoimintamalli osoittaa, Satasoten pitkälle edenneissä hankkeissa on jo nyt kehitetty uusia toimintatapoja, joissa sovitetaan yhteen eri palveluja. Tarkoituksena on parantaa hyvinvointialueen palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta ja näin vastata oikea-aikaisesti asiakkaiden tarpeisiin.

– Satakunnan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistyö on kaiken kaikkiaan hyvässä vauhdissa. Satasoten johtoryhmänä me haluammekin kannustaa kuntia ja sote-kuntayhtymiä ottamaan käyttöön hankkeissa jo nyt syntyneitä toimintamalleja, Ranne toteaa.