Satakunnassa uskotaan sote-uudistuksen toteutusmahdollisuuksiin tiukasta aikataulusta huolimatta

Sote-uudistus tulisi lakiesityksen mukaan voimaan vuoden 2023 alusta. Satakunnassa on vahva usko, että sote-uudistus on toteutettavissa maakunnassamme ehdotetussa aikataulussa. Mielipide selviää Kuntaliiton toteuttamasta Kuntapulssi-kyselystä.

Kuntapulssi-kyselyssä kysyttiin, onko uudistus oman arvion mukaan toteutettavissa ehdotetussa aikataulussa vastaajan edustaman kunnan ja alueen näkökulmasta. Vastausten mukaan kuntakentällä usko suunnitellun aikataulun realistisuudesta jakautuu voimakkaasti eri alueiden välillä. Satakunnassa kuitenkin jopa 77 % vastaajista uskoo, että uudistus on alueellamme toteutettavissa. Kuntaliitto toteutti kyselyn kunnille ja sote-kuntayhtymille maalis-huhtikuussa 2021. Suurin osa Satakunnan kunnista ja kuntayhtymistä vastasi kyselyyn.

Satakunnassa sote-uudistuksen tavoitteiden eteen tehdäänkin aktiivisesti töitä. Hankkeet etenevät suunnitellusti ja molempien hankkeiden, Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ja Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeen, toimenpiteet on käynnistetty ja työskentelyä toteutetaan laajasti myös eri verkostoissa. Hankkeisiin osallistuvilla on rehellinen motivaatio ja halu tehdä kehittämistä ja uudistuksia Satakunnan tulevan hyvinvointialueen hyväksi, vaikka koronapandemia on välillä hidastanut etenemistä.

– Joustaminen ja muutoksien sietäminen erilaisissa tilanteissa on myös olennainen voimavaratekijä hanketyötä tehtäessä, sillä yllätyksiltä ei voida välttyä. Yhteinen tahtotila uuden hyvinvointialueen kehittämisessä näkyy kuitenkin hanketyössä sinnikkäänä ja periksiantamattomana työnä hankkeiden ja Satakunnan hyväksi. Tämä yhteinen tahtotila näkyy myös Kuntapulssin tuloksissa, toteaa hankejohtaja Anneli Lehtimäki.

Satasoten hankkeiden ajankohtaiskatsauksia esitellään säännöllisesti eri päätöksentekoelimissä. Viimeisimpänä ajankohtaiskatsaukset ovat olleet esillä Satasoten palvelurakenneryhmän kokouksessa 7.5. Palvelurakenneryhmä koostuu Satakunnan kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtajista sekä muista asiantuntijoista.

– Palvelurakenneryhmän tehtävänä on ohjata kehittämistyötä ja he ottivat ilolla vastaan osahankkeiden tilannekatsaukset. Ryhmä toivoi jatkossa päivityksiä osahankkeiden tilanteista noin kolmen kuukauden välein. Näin kaikilla on tieto siitä, miten hankkeet etenevät ja saamme ryhmän näkemyksiä kokonaisuuden kehittämiseksi. Kokonaisuuden hahmottaminen onkin tärkeää, koska usein päätöksiä tehdään hyvinkin pienistä kokonaisuuksista. Tilannekatsausten ansiosta nämä pienet palaset sijoittuvat osaksi kokonaiskuvaa, hankejohtaja Anna Jaatinen kertoo.