Satakunnassa vahvistetaan nuorten psykososiaalista tukea, kokemustiedon raportointikäytäntöjä ja koulutetaan muutokseen

Satasoten palvelurakenneryhmä kokoontui perjantaina 4.6. keskustelemaan ja tekemään päätöksiä muun muassa nuorten psykososiaalista tukea vahvistavista koulutuksista ja muutoskoulutuksista sekä sote-ammattilaisten kokemustiedon raportointikäytäntöjä kehittämisestä.

Satasote logo

Satakunnassa vahvistetaan nuorten psykososiaalista tukea

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa on asetettu tavoitteeksi vahvistaa päihde- ja mielenterveyspalveluiden osaamista ja yhteistyötä perus- ja erityistason välillä. Osaamisen vahvistamiseksi Satakunnassa tullaan kouluttamaan vuosien 2021–2022 aikana sivistystoimialan ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia IPC- ja IPT-N-menetelmän käyttöön. Tarkoituksena on kokonaisuudessaan kouluttaa 80 IPC-ohjaajaa, 15 IPT-N -terapeuttia ja 4 IPC-menetelmäohjaajaa. Kognitiivisen lyhytterapian menetelmäkoulutukset sekä nepsy-koulutukset tullaan sisällyttämään valtionavustuksen seuraavalle rahoituskaudelle.

– Koulutusten tavoitteena on vahvistaa muun muassa kouluterveydenhoitajien ja kuraattoreiden kykyä tukea nuoria, joilla esiintyy lieviä mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Osaamista vahvistetaan tarpeiden pohjalta koordinoidusti ja Satakuntaan luodaan koulutettujen henkilöiden verkosto. Menetelmien käytön tukeen ja juurruttamiseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota, kertoo projektipäällikkö Mia Oksa.

Koulutusten kustannukset rahoitetaan Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen maakunnallisen koordinaation budjetista.

Sote-ammattilaisten kokemustiedon raportointikäytäntöjä kehitetään

Satakunnassa on sosiaalisen raportoinnin tiedon tuotanto monialaista. Raportointikäytäntöjä kehitetään Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeessa ja hankkeen tilannekatsaus oli esillä palvelurakenneryhmässä.

Terveydenhuollon lisäksi kokemustietoa voivat olla tuottamassa myös esimerkiksi sivistyspalvelujen tai poliisin henkilöstä. Hankkeen tavoitteena on nostaa näkyviin hiljaiset signaalit jo ennen kuin ne näyttäytyvät laajoina ilmiöinä.

– Esiin voi nousta uudella tavalla näkyviä palvelutarpeita, esimerkiksi eroperheiden palvelujen tarpeen kasvu tai asuinympäristön muutokset asuntopolitiikan seurauksena. Monialaisen tiedontuotannon ohella kokemustiedon raportointi mahdollistaa asiantuntijuuden kehittyminen eri yhteyksissä, kun raportoinnin esiin nostamiin kysymyksiin etsitään yhdessä ratkaisuja. Tämä on osa uuden toimintakulttuurin muodostumista, toteaa sote-ammattilaisten kokemustiedon raportointikäytännöt -osahankkeen hankekoordinaattori Heli Toroska.

Kokemustietoa kerätään nyt Porin ja Euran perusturvissa yhtenäisen kyselylomakkeen avulla. Osahanke jatkuu syksyllä tiedon kulun prosessin ja hyödyntämisen jatkokehittämisellä. Samalla edetään kohti käytännön maakunnallista levittämistä ja jatkokehittämistä.

Esihenkilö- ja henkilöstökoulutukset auttavat muutoksessa

Satakunnassa aloitetaan esihenkilöiden ja henkilöstön muutoskoulutukset. Muutoskoulutukset lähtevät käyntiin esihenkilöille suunnatun Kick Off – Kohti onnistuvaa muutosta -koulutuksen merkeissä kesäkuussa.

Muutoskoulutustarvetta tiedusteltiin esimiehiltä toukokuussa. Kyselystä nousi erityisesti tarve yhteisen tahtotilan luomiselle ja luottamuksen rakentamiselle sekä osaamisen johtamiselle. Koulutuksia toivottiin myös asiakaslähtöisen toimintakulttuurin vahvistamisesta ja esimerkiksi konfliktien ratkaisemiseen työyhteisössä. Tulevien koulutusten tavoitteena on vahvistaa esihenkilöiden kykyä tukea työntekijöiden oma-aloitteisuutta ja työn kehittämistä sekä lisätä työntekijöiden valmiuksia toteuttaa työtään ja kehittää sitä asiakaslähtöisesti, yhteisöllisesti ja organisaation tavoitteiden suuntaisesti.