Satakunnassa valmistaudutaan sote-uudistuksen voimaantuloon

Satasoten johtoryhmä kuuli 27.5. pidetyssä kokouksessaan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun puheenvuoron ja käsitteli muun muassa asiantuntijaryhmän asettamista. Johtoryhmä oli vahvasti sitä mieltä, että asioissa tulee nyt edetä reippaasti ja valmistautua yhdessä sote-uudistuksen voimaantuloon.

Satasote_satakunnan sininen tausta

Krista Kiuru oikaisi puheenvuorossaan myyttejä ja valoi uskoa uudistuksen hyväksymiseen

Johtoryhmä sai kokouksessaan kuulla perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun puheenvuoron, missä Kiuru oikaisu julkisuudessa kulkevia myyttejä. Yksi näistä myyteistä on, että sote-uudistus ei tule menemään läpi eduskunnan käsittelyssä. Kiuru oli kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että nyt tehtävällä sote-uudistuksella on vahvat edellytykset positiiviseen lopputulokseen. Tätä vahvistaa perustuslakivaliokunnan lausunto, mikä sisälsi ainoastaan neljä korjausta. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan hidasta sote-uudistusta, vaan korjauksia lakiesitykseen on jo tehty. Hyvinvointialueiden rahoitus on myös herättänyt vahvaa keskustelua. Kiuru totesi puheenvuorossaan, että isommilla harteilla pystytään kuitenkin vastaamaan esimerkiksi digitalisaation tuomiin haasteisiin nykymallia paremmin, vaikka rahoitus huolestuttaa kaikkia.

Kiuru korosti puheenvuorossaan myös, että nyt tehdään perusterveydenhuollon uudistusta, jotta perusterveydenhuolto tulee pärjäämään myös tulevaisuudessa. Kiuru painotti, että uudistuksessa tarvitaan koko sote-sektoria, myös erikoissairaanhoitoa, jotta sote-integraatio saadaan toimimaan mahdollisimman hyvin asiakkaan eduksi. Uudistuksessa haetaan perustasolle isoa remonttia, mutta julkisuudessa on käyty keskustelua, etteivät lähipalvelut säilyisi sote-uudistuksessa. Tarkoituksena kuitenkin on, että asukkaiden palvelut aidosti parantuvat ja lähipalvelut säilyvät ja niiden tueksi rakennetaan esimerkiksi erilaisia etä- ja digipalveluja. Kiuru korosti, että Satakunnassa on tehty jo paljon hyvää työtä perusterveydenhuollon kehittämisessä ja parhaimpia käytänteitä tullaan levittämään myös koko Satakuntaan.

Kiuru otti kantaa myös siihen, mikä tulee olemaan tulevan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettama viranomaistaho. Kiuru sanoi, että hyvinvointialue tulee olemaan uusi toimija, jolla ei ole aiempaa kotipesää. Vastuunkantajana toimivat kunnat ja ministerin mielestä Satakuntalaisten kuntien on ottava vahva vetovastuu, jotta perusterveydenhuollon kehittäminen onnistuu.

Kiuru päätti puheenvuoronsa Satasoten johtoryhmän kokouksessa toteamalla, että hän on hyvin vakuuttunut, että lopultakin se päivä koittaa, että perustuslaillisesti valmisteltu uudistus tulee eduskunnassa menemään läpi. Hän kiteytti Satakunnan tilanteen sanoihin, että Satakunnassa saadaan olla ylpeitä siitä, että meillä menee hyvin.

Johtoryhmä esittää ohjausryhmälle asiantuntijaryhmän asettamista

Johtoryhmä käsitteli myös asiantuntijaryhmän asettamista. Asiantuntijaryhmän tarkoituksena on aloittaa tulevan hyvinvointialueen vapaaehtoinen sisällöllinen valmistelutyö mahdollisimman nopeasti ennen uuden sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mahdollista voimaan astumista.

Satakunnassa on koottu ehdotus Satasoten asiantuntijaryhmän jäsenistä. Ehdotuksen pohjalta Satasoten johtoryhmä päätti esittää ohjausryhmälle asiantuntijaryhmän asettamista, mihin kuuluu edustajat Eurasta, Huittisista, Pohjois-Satakunnasta (Kankaanpää, Siikainen ja PoSa-alue), Kessotesta, Porin perusturvasta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Satasairaalasta, Säkylästä, Raumalta ja Satakuntaliitosta.

Asiantuntijaryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran orientaatiokokoukseen mahdollisimman pian. Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) käynnistetään ryhmän pohjalta heti lainsäädännön hyväksynnän jälkeen.

– Tarkoitus on, että nyt valmisteltu asiantuntijaryhmä toimisi VATE:n esiasteena niin, että asiantuntijaryhmä voitaisiin nimetä sellaisenaan tai ainakin lähes sellaisenaan viralliseksi VATE:ksi, toteaa johtoryhmän puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen.

Asiantuntijaryhmän kokoonpano sekä se viranomainen, joka kutsuu asiantuntijaryhmän koolle, tullaan päättämään Satasoten ohjausryhmässä kokouksessa 16.6. Satakunnan sote-järjestämisvastuullisilla on mahdollisuus kommentoida esitystä ennen päätöksentekoa.