Satakuntaan 1,62 miljoonaa euroa edistämään hoitotakuuta ja lyhentämään palvelujonoja

Sosiaali- ja terveysministeri myönsi ensimmäiset kestävän kasvun ohjelman valtionavustukset hyvinvointialueille. Satakuntaan myönnettiin 1,62 miljoonaa euroa. Avustuksella puretaan korona-pandemian aiheuttamaa hoitovelkaa ja edistetään sote-uudistuksen toteutumista maakunnallisesti.

Hoitaja puhuu asiakkaan kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi osaltaan EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä rahoitettavaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. STM vastaa kansallisesti toteutettavan ohjelman pilarista 4, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamista ja kustannusvaikuttavuuden lisäämistä.

– Olemme hyvin tyytyväisiä Satakuntaan myönnettyyn avustukseen. Hanke vahvistaa palveluiden kehittämistä siirryttäessä yhteiselle hyvinvointialueelle, kommentoi hankehallinnosta vastaava Satakuntaliiton hallintojohtaja Jukka Mäkilä.

Kestävän kasvun ohjelman hankkeiden tavoitteena on selvittää ja purkaa COVID-19-pandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa sekä nopeuttaa hoitoon pääsyä pysyvästi ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja. Lisäksi avustuksella voidaan edistää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumista. Lisäksi rahoituksen avulla kehitettävillä toimenpiteillä edistetään perustason hoitotakuun toteutumista, kavennetaan eriarvoisuutta ja panostetaan ongelmien nykyistä varhaisempaan tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Näin vahvistetaan palveluiden laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Tarkoituksena on myös lisätä digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa.

– Sen lisäksi, että Satakunnan hankkeessa selvitetään asiakkaiden palvelutarve ja suunnitellaan niihin liittyvät toimenpiteet tuleville vuosille, jo tänä vuonna otetaan käyttöön toimintamalleja ja digitaalisia palveluita, jotka parantavat kaikenikäisten satakuntalaisten palveluita. Mm. perhepalveluita vahvistavan Voimaperheet –toimintamallin käyttöönotto, suun terveydenhuollon Kerralla kuntoon -toimintamallin tai Omaolo-palvelun laajentaminen ovat konkreettisia esimerkkejä tämän vuoden kehittämistehtävistä, kommentoi hakemuksen valmistelussa mukana ollut Satasairaalan hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Nyt myönnettävä rahoitus on hankkeiden käytössä vuoden 2022 ajan. Avustuksen jakoperusteissa on huomioitu lyhyt käyttöaika. Syksyllä 2022 järjestetään toinen valtionavustushaku, joka koskee vuosia 2023–2025.