Satakuntalaiset kommentoivat ikääntyneiden palveluita Ulvilassa

Osana Satakunnan hyvinvointialueen asukastilaisuuksia pyydettiin satakuntalaisia vastaamaan kysymykseen ”Mitä haluaisit kehittää ikääntyneiden palveluissa?”. Vastauksia kerättiin Ulvilassa syyskuussa ja niitä tuli yhteensä lähes neljäkymmentä.

Mies kuntoilee

Vastauksien perusteella satakuntalaiset haluavat muutoksia nykyisiin vanhuspalveluihin, mutta myös esimerkiksi nykyisten palvelupisteiden säästämistä. Yksi suuri kehittämisen paikka olisi koti- ja omaishoito: ”Kotihoidon rinnalle olisi hyvä saada kevyempiä talonmies-apupalveluita” ehdottaa yksi vastaaja. Toinen vastaaja toivoo asioiden toimivan jatkossakin: ”Haluaisin omaishoidon edelleen toimivan hyvin”.

– Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitettään aktiivisesti maakunnallisia kotiin annettavia palveluita, jotka takaisivat sen, että ikääntynyt voi olla niin pitkään kotona, kuin haluaa ja niin että kotona on turvallista olla. Omahoitajien tukeen on tulossa muutoksia, esimerkkinä aluehallituksen tuore päätös nostaa maakunnallisia omaishoidon tukia, kertoo ikääntyneiden palveluiden hankekoordinaattori Sari Grönfors.

Henkilöstövajaukseen ja yksinäisyyteen kaivattiin vastauksia

Osa vastaajista oli huolissaan valtakunnallisesta hoitajapulasta ja siitä, kuka Satakunnan ikääntyneitä hoitaa jatkossa. Hoitajille toivottiin parempia palkkoja ja että henkilömitoitus saisi olla julkisella puolella parempi. Vastauksissa mietittiin auttaisiko hoitajapulaan muun työvoiman palkkaaminen: ”Hoiva-avustajia enemmän”.

Samalla toivottiin, että nykyiset palvelutalot ja asumispalvelut säilyisivät ja että maaseuduillekin rakennettaisiin jatkossa yhteisöllisiä palvelukoteja. Yksi vastaajista toivoi ”ikäpisteitä joka alueelle”.

– Vastauksissa näkyi huoli ikääntyneiden yksinäisyydestä. Keskustelimme paljon esimerkiksi viriketoiminnan puuttumisesta ja vanhusneuvoloiden tarpeesta Satakuntaan. Selkeästi hoitajilta halutaan myös aikaa olla läsnä ja kuunnella käynnin tai tapaamisen, puhelun yhteydessä, kommentoi Grönfors.

Palveluita helposti mobiilisti ja lähellä

Vastauksista tuli esille myös, että ikäihmiset kaipaavat selkeitä ohjeita, mistä ja millaisia palveluita voi saada. Yksi vastaaja toivoi ilmaisia puhelinnumeroita, joihin voi soittaa kysyäkseen apua erilaisiin ongelmiin. Toinen taas oli huolissaan ajanvarauspalveluiden ruuhkautumisesta, ja miten ”palveluihin pitäisi päästä muutenkin, kuin tietokoneiden kautta”.

– Satakunnassa on tällä hetkellä paljon erilaisia ajanvarausmahdollisuuksia, joita tullaan yhtenäistämään hyvinvointialueella. Tiedossa on, että osa ikääntyneistä ei käytä internettiä tai älypuhelimia sujuvasti, joten perinteinen puhelinajanvaraus toimii tulevaisuudessakin.

Apua halutaan läheltä

Ulvilassa kerätyissä vastauksissa näkyi yhtenäinen linja siinä, että vanhuksista on pidettävä jatkossa parempaa huolta. Hoitoa halutaan saada kokonaisvaltaisesti, ilman että asiakkaan pitää hyppiä palvelusta toiseen. Palveluin toivottiin myös enemmän ennaltaehkäisevyyttä ja ennakointia.

– Itselläni jäi mieleen päivän jälkeen kommentti, joka oli tiiviin yksinkertainen: Pidetään huoli vanhuksista nyt ja aina, sanoo Grönfors.