Satakuntalaisille vauvaperheille lisää varhaisen vuorovaikutuksen tukea

Satasoten palvelurakenneryhmä kokoontui 9. syyskuuta kuulemaan mm. vauvamyönteisestä Satakunnasta ja ajankohtaisen katsauksen Kestävän kasvun Satakunta -hankkeesta.

Lapsi katselee

Satakuntaan jalkautetaan maakunnallista vauva- ja perhemyönteisyysohjelmaa, jonka taustalla on kansainvälinen WHO:n ja Unicefin imetyksen suojelemisen, edistämisen ja tukemisen ohjelma. Mallia viedään maakunnan perhekeskuksiin SataVamy-osaajien kautta. Tavoitteena on lisätä imeväisikäisten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamista.

– Tarkoituksena on, että satakuntalaiset perheet saava tarvitsemansa tuen esimerkiksi imetykseen oikeaan aikaan ja matalalla kynnyksellä. Olemme esimerkiksi kehittäneet perheiden palvelupolkuja, parantaneet yhteistyöverkostoja ja perhekeskuksiin sekä neuvoloihin perustetaan imetysvastaanottoja, kertoo projektisuunnittelija Suvi Kyyrö.

Satakunnan Vauva- ja perhemyönteisyysohjelma antaa täsmällisiä malleja, miten imeväisikäisten perheitä tuetaan niin sairaalapalveluissa kuin lastenneuvolassa.

– Ohjelma sisältää myös erilaisia näkökulmia vauvamyönteisyyteen. Hyvinvointialueen toimipisteissä kerrotaan kaikille lasta odottaville ja lapsiperheille ohjelman mukaisista hoitokäytännöistä. Tärkeänä perusperiaatteena on varhaisen vuorovaikutuksen tuen vahvistaminen, Kyyrö kommentoi.

Palveluja- ja hoitovelkaan haetaan ratkaisuja hankerahoituksen tuella

Keväällä 2022 alkanut Kestävän kasvun Satakunta -hanke hakee jatkorahoitusta vuosille 2023–2025. Hankkeessa on edistytty suunnitelmien mukaan kesän ja alkusyksyn aikana.

– Parhaillaan laaditaan kokonaiskuvaa Satakunnan palvelutarpeesta. Tietoa on kerätty laajasti eritoimijoilta ja asiakkaiden edustajilta. Ensimmäinen analyysi tiedonkeruusta valmistuu syyskuussa, kertoo hankejohtaja Mari Niemi.

Kestävän kasvun Satakunta -hankkeen tehtävänä on kehittää mm. purkutoimia koronaviruksen aiheuttamaan hoitovelkaan ja sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluita hyvinvointialueelle. Syksyn aikana otetaan käyttöön mm. Turun yliopiston kehittämä Voimaperheet-menetelmä’ ja laajennetaan suun terveydenhuollon liikkuvia palveluja.

– Tavoitteena on vahvistaa palveluiden saatavuutta ja vaikuttavuutta monin eri tavoin hyvinvointialueella.  Uudessa rahoitushakemuksessa kuullaan aktiivisesti satakuntalaisten ääntä niin ammattilaisten kuin asukkaidenkin, kertoo Niemi.