Satasoten johtoryhmä keskusteli asiantuntijaryhmän asettamisesta

Satasoten johtoryhmän käsitteli 22.4. pidetyssä kokouksessaan erityisesti asiantuntijaryhmän, eli VATE:n esivaiheen, asettamista ja antoi tukensa käynnissä olevalle valmistelulle.

Satasote_satakunnan sininen tausta

Satakuntaliitto on aloittanut Satasoten ohjausryhmän päätöksen mukaisesti neuvottelut Satakunnan sote-järjestämisvastuullisten kanssa asiantuntijaryhmän asettamisesta. Asiantuntijaryhmän tarkoituksena on aloittaa tulevan hyvinvointialueen vapaaehtoinen sisällöllinen valmistelutyö mahdollisimman nopeasti ennen uuden sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mahdollista voimaan astumista. Näin väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) käynnistyminen on asiantuntijaryhmän pohjalta mahdollista heti lainsäädännön hyväksynnän jälkeen, mahdollisesti jo 1.7.2021.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtäminen 1.1.2023 hyvinvointialueille edellyttää aktiivista toimintaa heti lakien voimaantulon jälkeen, jotta palvelutuotanto kyetään turvaamaan heti vuoden 2023 alusta. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että VATE:n toiminta käynnistyy heti lakien voimaantulon jälkeen. Tämän mahdollistaa asiantuntijaryhmän asettaminen, toteaa johtoryhmän puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen.

– Kuntien ja sote-kuntayhtymien päätöksiä asiantuntijaryhmän jäsenistä odotetaan huhti-toukokuun vaihteessa. Vapaaehtoisen valmistelutyön asiantuntijaryhmän asettamisessa ei ole kysymys ennakoivasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanosta, vaan valmistautumisesta mahdollisimman ripeään lakien toimenpanoon niiden voimaantulon jälkeen, painottaa maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.

Asiantuntijaryhmää, ja myöhemmässä vaiheessa VATE:a, tullaan ohjaamaan poliittisesti. Ennen tammikuussa 2022 pidettäväksi suunniteltuja hyvinvointialueen vaaleja poliittinen ohjaus toteutetaan Satasoten johtoryhmän ja ohjausryhmän toimesta, johon kuuluvat myös pääsopijajärjestöjen edustajat.

Mikä on VATE?

  • VATE on lyhenne ja tarkoittaa väliaikaisesta valmistelutoimielintä.
  • Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee uuden organisaation hallinnon järjestämistä koskevaa päätöksentekoa.
  • Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava hyvinvointialueen kuntien sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja alueen pelastustoimen viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.
  • Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseksi tarvitaan väliaikainen hallinto huolehtimaan niistä välttämättömistä ehdotetun voimaanpanolain mukaisista toimenpiteistä, jotka on tehtävä lainsäädännön voimaantulon 1.7.2021 jälkeen ennen aluevaltuuston toimikauden alkua 1.3.2022.
  • Välttämättömiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistäminen. Valmisteltaviksi tulevat esimerkiksi ehdotukset hyvinvointialueen hallintosäännöstä, johtamisjärjestelmästä sekä tuotanto- ja yhteistyörakenteista.

Lue lisää VATE:sta soteuudistus.fi -sivustolta.