Satasoten johtoryhmä toivoo panostusta osallisuuteen

Satasoten johtoryhmä keskusteli 25.11. pidetyssä kokouksessaan muun muassa kansalaisosallisuudesta ja Satakunnan hyvinvointialueen tulevasta organisaatiomallista. Johtoryhmän kokoukseen osallistuivat myös poliittisten piirijärjestöjen edustajat.

Satasote_satakunnan sininen tausta

Johtoryhmä kuuli kokouksessaan alustukset osallisuudesta ja erilaisten osallisuusmenetelmien käytöstä. Johtoryhmän jäsenet toivat keskustelussa esille, että kansalaisdemokratian lisäämisen lisäksi hyvinvointialueella tulee osallistaa järjestöjä, yrityksiä ja muita sidosryhmiä osana päätöksentekoa.

– Johtoryhmä toivoo, että Satakunnan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin ottaa hallintosääntöä valmistellessa huomioon myös osallisuuden. Hallintosäännössä olisi tarpeen olla mukana maininta osallisuusohjelman laatimisesta, missä keskeisenä osana ovat myös kolmassektori sekä sote-palveluita tuottavat yritykset, toteaa johtoryhmän puheenjohtaja Kaarina Ranne.

Johtoryhmässä keskusteltiin myös Satakunnan hyvinvointialueen mahdollisista organisaatiomalleista. Johtoryhmän näkemyksenä jatkovalmistelulle on, että organisoinnin tulisi perustua elämänkaarimalliin, jota ohjataan aluevaltuuston ja aluehallituksen ohella päätöksentekoon sitoutettujen lautakuntien toimesta. Elämänkaarimalli tarkoittaa organisointitapaa, missä sote-palvelut jaetaan kolmeen päälinjaan:

  • lasten, nuorten ja perheiden palveluihin
  • työikäisten palveluihin
  • ikäihmisten palveluihin.