Satasoten johtoryhmän viimeisessä kokouksessa esillä hankkeet ja aluevaltuuston aloittaminen

Satasoten johtoryhmä kokoontui viimeisen kerran torstaina 10.2. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa hankkeiden ja hyvinvointialueen valmistelun tilannetta sekä aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen sisältöä.

Satasote_satakunnan sininen tausta

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke etenee suunnitellusti ja jo myönnetyn täydentävän valtioavustuksen myötä hanke laajenee ja syventyy. Hankekokonaisuus täydentyy myös osin vuoden 2021 loppuun päättyneen rakenneuudistushankkeen kehittämishankkeen kokonaisuuksilla. Hankkeen keskiössä on asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen sekä sote-integraation varmistaminen. Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta täydentää myös Satakunnan tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -erillishanke.

Jatkossa johtoryhmälle raportoinut Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke raportoi hankkeen edistymisestä Satakuntaliitolle, joka vastaa hankehallinnosta vuoden 2022 loppuun asti. Hanketyöstä tullaan raportoimaan myös hyvinvointialueen aluehallitukselle maaliskuusta 2022 alkaen. Hankkeiden hallinnointi siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023.

– Sote-palveluiden sisältökehittäminen on edennyt Satakunnassa hyvin. Hankkeessa tehtävien kehityskokonaisuuksien todeksi saattaminen vaatii, että asioista päätetään myös aluehallituksen tasolla, toteaa johtoryhmän puheenjohtaja Kaarina Ranne.

Satasoten johtoryhmä keskusteli myös aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen asialistasta. Asialista hyväksytään Satakunnan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen viimeisessä kokouksessa. Johtoryhmä korostaa, että aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa tulee VATEn esityksessä tuoda esille Satakunnan hyvinvointialueelle sovittu lautakuntarakenne.

Hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen toimikausi päättyy, kun aluevaltuuston ja aluehallituksen toimikausi alkaa maaliskuun alussa. Toimikauden päättyminen koskee myös Satasoten johtoryhmää.