Satasoten ohjausryhmä kokoontui viimeistä kertaa – valmisteluvastuu siirtyy aluevaltuustolle

Satasoten ohjausryhmä kokoontui viimeisen kerran torstaina 17. helmikuuta. Kokouksessa tarkasteltiin valmistelun nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä.

Satasote_keltainen tausta

Satasoten ohjausryhmä kuuli kokouksessaan katsauksen Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta ja hyvinvointialueen valmistelusta. Kokouksessa käsiteltiin myös aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen järjestelyjä.

Satasoten ohjausryhmän tehtävänä on ollut johtaa ja ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista Satakunnassa. Ohjausryhmän toimikausi päättyy samalla, kun hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen toimikausi päättyy aluevaltuuston ja aluehallituksen toimikauden alkaessa maaliskuun alussa.

– Kiitän kaikkia Satasoten valmisteluun osallistuvia, niin virkahenkilöitä kuin poliittisia luottamushenkilöitä, hyvästä valmistelutyöstä. Paljon on työtä tehty, mutta urakka on valtava. Nyt valmisteluvastuu siirtyy aluevaltuuston johdolla eteenpäin vietäväksi, toteaa ohjausryhmän puheenjohtaja Arja Laulainen.