Satasoten ohjausryhmän asialistalla hankkeiden ajankohtaiskatsaukset ja vapaaehtoisen valmistelun edistäminen

Satasoten ohjausryhmä kokoontui torstaina 11.3. kuulemaan ja keskustelemaan Satasoteen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Asialistalla olivat hankkeiden ja viestinnän ajankohtaiskatsaukset sekä Satakunnan hyvinvointialueen vapaaehtoisen valmistelun eteneminen.

– Hankkeiden kautta sote-uudistuksen tavoitteet, kuten oikea-aikainen palveluiden saatavuus, konkretisoituvat. Hankkeissa korostuu yhteistyö ja sen hengessä valmistelu tulee onnistumaan myös jatkossa, toteaa Satasoten ohjausryhmän puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola

Ohjausryhmä keskusteli myös Satakunnan hyvinvointialueen vapaaehtoisen valmistelun etenemisestä. Johtoryhmän aiemman tekemän päätöksen pohjalta ohjausryhmä päätti, että Satakunnassa aloitetaan Satakuntaliiton koordinoimana neuvottelut Satakunnan sote-järjestämisvastuullisten kanssa väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) toiminnan käynnistämiseksi heti, kun lainsäädäntö on eduskunnassa hyväksytty. Ohjausryhmä päätti myös, että Satakunnassa VATEn toimintaa ohjataan poliittisesti. Vapaaehtoisen valmistelun ajan poliittinen ohjaus toteutetaan Satasoten nykyisen johtoryhmän ja ohjausryhmän toimesta, mihin kuuluvat myös pääsopijajärjestöjen edustajat.

– Henkilöstö halutaan pitää tiiviisti mukana valmistelussa ja myös väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminnan käynnistämisessä otetaan huomioon pääsopijajärjestöjen mahdollisuus osallistua valmisteluun, kertoo Laitinen-Pesola.

Ohjausryhmä päätti myös aloittaa vapaaehtoiset selvitykset hyvinvointialueen valmistelun kannalta keskeisten kokonaisuuksien osalta. Näihin hankehakemuksen mukaisiin toimiin kuuluvat hyvinvointialueelle siirtyvien kiinteistöjen, irtaimen ja kiinteän omaisuuden sekä sopimusten ja niitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvitykset, taloushallintoon ja hyvinvointialueelle siirtyvään henkilöstöön liittyvien asioiden selvitykset sekä hyvinvointialueen toiminnan ja hallintoon liittyvien kokonaisuuksien valmistelu ja selvitystyön. Valmistelu on hyvä aloittaa varhaisessa vaiheessa, koska sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeen aikataulu on tiukka. Myös VATEn toimiaika ennen aluevaaleja tulee olemaan lyhyt.

– Valmistelun kannalta on tärkeää, että keskeisten asioiden selvittely päästään aloittamaan jo ennen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamista, jotta VATE pystyy aloittamaan toimintansa mahdollisimman kattavasti ja nopeasti. Tähän meitä ohjaa jo kansallisestikin Valtioneuvoston (VN) tiekartta. Uuden Satakunnan hyvinvointialueen on tarkoitus aloittaa jo vuoden 2023 alussa ja siihenkin nähden aikataulu on kireä. Siksi selvitystyö on hyvä aloittaa jo nyt, sanoo hankejohtaja Anneli Lehtimäki.