Satasoten väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa Satakuntaliitto

Satasoten ohjausryhmä kokoontui keskiviikkona 16.6. päättämään muun muassa Satasoten väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta. Väliaikaisen valmistelutoimielimen, eli VATE:n, voi asettaa ainoastaan viranomaistaho ja ohjausryhmän päätöksellä Satakunnassa tämän tulee tekemään Satakuntaliitto.

Satasote_keltainen tausta

VATE:n asettaminen etenee ohjausryhmän päätöksen jälkeen maakuntahallitukseen. Maakuntahallitus käsittelee asiaa maanantaina 21.6.

– Satakunnassa Satakuntaliitto on valittu Satasoten hallinnolliseksi alustaksi jo uudistusta aloittaessamme. On siis loogista, että Satakuntaliitto jatkaa myös väliaikaisen valmistelutoimielimen asettajana, toteaa Satasoten ohjausryhmän puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.

Väliaikainen valmistelutoimielin huolehtii niistä välttämättömistä voimaanpanolain mukaisista toimenpiteistä, jotka on tehtävä lainsäädännön voimaantulon jälkeen ennen aluevaltuuston ja sen valitseman aluehallituksen toimikauden alkua maaliskuussa 2022. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistäminen. Valmisteltaviksi tulevat esimerkiksi ehdotukset hyvinvointialueen hallintosäännöstä, johtamisjärjestelmästä sekä tuotanto- ja yhteistyörakenteista.

Sote-uudistukseen liittyvät lait ovat tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä ja niitä äänestetään tulevana keskiviikkona. Jos lait hyväksytään, VATE:n toimikausi voi alkaa heti heinäkuun alusta.

– Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto ja sen valitsema aluehallitus on aloittanut toimintansa. Toimikausi tulee olemaan siis lyhyt ja valmisteltavia asioita on paljon. Meidän pitää Satakunnassa aloittaa valmistelu heti kun se on mahdollista, sanoo maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.

Satasoten ohjausryhmä keskusteli myös laajasti henkilöstöedustajien läsnäolosta VATE:ssa. Ohjausryhmän kanta on, että henkilöstöedustus on tärkeä voimavara sote-uudistuksen valmistelussa ja heidät tulee ottaa mukaan hyvinvointialueen valmisteluun. Ohjausryhmä päätti, että pääsopijajärjestöjen edustajilla tulee olemaan VATE:ssa läsnäolo ja puheoikeus. Henkilöstöedustajat tulevat olemaan vahvasti mukana valmistelutyössä myös VATE:n alaisissa jaostoissa, joissa tullaan valmistelemaan asioita päätöksentekoon.