Satasoten valmistelijarekrytointi sisäisellä haulla jatkuu – haethan työpaikkaa 14.5. mennessä

Satasoten hankehallinto on päättänyt avata uudelleen haettavaksi sote-valmistelijoiden tehtävät. Edellisessä rekrytointi-ilmoituksen jakelussa on ilmennyt ongelmia ja haluamme, että hakuilmoitus saavuttaa kaikki halukkaat hakijat Satakunnan sote-organisaatioissa. Aikaisemmat hakijat otetaan huomioon ilman uutta hakemusta. Uuden rekrytoinnin hakuaika on 14.5.2021 asti.

Koulutus_kuvituskuva

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on antanut esityksensä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta. Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustettaisiin lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Lait tulisivat voimaan porrastetusti, hallituksen tavoiteaikataulun mukaisesti osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset 1. tammikuuta 2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Satasoten hankehallintoon haetaan nyt sisäisellä haulla sote-valmistelijoita mahdollisen uuden Satakunnan hyvinvointialueen valmistelutyön tueksi. Työt sijoittuvat sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeeseen.

Valmistelijoiden tehtäviin kuuluvat omaan valmistelualueeseen liittyvien selvitysten tekeminen. Kuhunkin valmistelijan työtehtävään haetaan yhtä (1) henkilöä. Työntekijöitä haetaan seuraaviin tehtäviin:

  • Omaisuuden ja sopimusten valmistelija. Valmistelijan työkuvaan kuuluvat kiinteän ja irtaimen omaisuuden nykytilan selvitykset sekä hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien nykytilan selvittäminen perustettavalle väliaikaiselle valmistelutoimielimelle (VATE).
  • Taloushallinnon valmistelija. Valmistelijan työkuvaan kuuluvat taloushallintoon liittyvät nykytilaselvitykset ja valmistelualueeseen liittyvän valmistelumateriaalin tuottaminen perustettavalle väliaikaiselle valmistelutoimielimelle (VATE).
  • Henkilöstöhallinnon valmistelija. Valmistelijan työtehtäviin kuuluvat henkilöstöhallintoon liittyvät nykytilaselvitykset ja valmistelualueeseen liittyvän valmistelumateriaalin tuottaminen perustettavalle väliaikaiselle valmistelutoimielimelle (VATE).
  • Hallintovalmistelija. Valmistelijan työtehtäviin kuuluvat tulevan hyvinvointialueen toiminnan ja hallintoon liittyvien kokonaisuuksien valmistelumateriaalin ja selvityksien tuottaminen perustettavalle väliaikaiselle valmistelutoimielimelle (VATE).

Nyt haettavat toimet täydentävät osaltaan olemassa olevaa valmisteluresurssia. Kaikki tehtävät tehdään vahvassa yhteiskehittämisen hengessä maakunnallisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena hakijalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan kokemus vaativista asiantuntijatehtävistä kyseisellä valmistelualueella sekä mahdollinen asiantuntijuus sote-sektorista. Palkkaus määräytyy sopimuksen mukaan.

Työtehtävät alkavat sopimuksen mukaan aikaisintaan 1.5.2021 alkaen. Työ kestää enintään 31.12.2021 asti sillä ehdolla, että eduskunta vahvistaa hyvinvointialueita koskevan lainsäädännön ja uudet hyvinvointialueet perustetaan.

Haku toteutetaan sisäisesti ja hakijan tulee olla hakuhetkellä Satakunnan kunnan tai sote-kuntayhtymän palveluksessa. Tehtävä voidaan hoitaa joko työsuhteessa Satakuntaliittoon tai nykyisen työnantajan kanssa sopien ostopalveluna. Lähtökohtaisesti tehtävät täytetään kokopäiväisesti, mutta osa tehtävistä voidaan hoitaa osa-aikaisesti tai työpareina.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 14.5.2021 kello 16.00 mennessä sähköpostitse Satakuntaliiton kirjaamoon (kirjaamo@satakunta.fi). Ilmoita hakemuksessa, mitä työtehtävää haet.

Lisätietoja antavat:

  • Hallintojohtaja Jukka Mäkilä puh: 044 092 8000, etunimi.sukunimi@satakunta.fi
  • Hankejohtaja Anneli Lehtimäki puh: 044 711 4339, etunimi.sukunimi@satakunta.fi