Satasoten valmistelu etenee – Satasoten johtoryhmä valitsi hankejohtajat

Satasoten johtoryhmä valitsi 18.11. pidetyssä kokouksessaan hankejohtajat Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen sekä ja Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeeseen. Kokouksessa kuultiin myös muun muassa alustus valtakunnallisen sote-uudistuksen ajankohtaisista asioista.

Satasote_satakunnan sininen tausta

Satasoten johtoryhmä päätti edellisessä kokouksessaan avata hankejohtajien rekrytoinnin. Määräaikaan mennessä hankejohtajiksi haki yhteensä 12 henkilöä, joista kumpaankin hankejohtajan tehtävään haastateltiin kolme henkilöä. Hakemusten, koulutuksen ja työosaamisen sekä haastattelujen perusteella johtoryhmä valitsi Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hankejohtajaksi lääketieteen lisensiaatti Anna Jaatisen ja Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeen hankejohtajaksi kauppatieteen ja terveystieteen maisteri Anneli Lehtimäen.

– Saimme erittäin hyviä hakijoita hankejohtajien työhön. Uskon, että valittavat henkilöt tulevat edistämään hankkeita maakunnassamme tehokkaasti, kertoo johtoryhmän puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen.

Hankejohtajat vastaavat hankkeiden käytännön toteutuksesta ja hankkeen seurannan raportoinnista sekä toimivat hankkeiden yhteyshenkilönä. Hankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Satakunnan kuntien ja sote-kuntayhtymien, Satakunnan sairaanhoitopiirin sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Valtakunnallinen sote-uudistuksen valmistelutilanne etenee suunnitellusti

Johtoryhmä kuuli kokouksessaan katsauksen sote-uudistuksen ajankohtaisista asioista ja keskusteli aiheesta. Katsauksen piti valtakunnallisen sote-johtoryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Kari Hakari sosiaali- ja terveysministeriöstä. Esityksessä kerrattiin erityisesti sote-uudistuksen aikataulua ja Hakari kehotti Satasoten johtoryhmää pohtimaan erityisesti millä hallintoalustalla tuleva väliaikaishallinto tulee toimimaan syksystä 2021 alkaen, jotta uudistus etenee aikataulussa myös Satakunnassa.

Satasoten viestintää tehostetaan edelleen

Johtoryhmä hyväksyi kokouksessaan myös Satasoten visuaalisen ilmeen. Satasote tuleekin jatkossa viestimään yhtenäisesti oman brändin alla. Satasoten ilmeen hyväksymisen myötä avataan myös uudistuksen sosiaalisen median tilit Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa. Myös Satasoten internetsivut avataan lähiaikoina.