Secapp-sovelluksesta apua videokonsultaatioihin ja kriisitilanteisiin – pilotointi aloitetaan koko Satakunnassa

Satakunnassa aloitetaan Secapp-sovelluksen pilotointi. Pilotoinnin tarkoituksena on ensisijaisesti parantaa tiedonkulkua eri toimijoiden välillä maakunnassa. Mukana pilotoinnissa ovat kaikki Satakunnan sote-organisaatiot.

Secapp-sovelluksen pilotti on osa Maakunnan tilannekeskus, akuutti kotikeskus ja combilanssi -osahanketta. Pilotin kautta haetaan sopivia ratkaisuja tulevalle hyvinvointialueelle. Sovellusta pystytään hyödyntämään hyvin monenlaisiin tilanteisiin, esimerkiksi videokonsultaatioon sekä reaaliaikaisen tilannekuvan hahmottamiseen. Lisäksi sijaisen kutsumisen töihin tai erilaisten tehtävälistojen teko ja raportointi onnistuu sovelluksen kautta. Myös Maakunnan tilannekeskus tulee sovelluksen ansioista näkemään reaaliaikaisesti paikka- ja tilannetietoa, mitä pystytään hyödyntämään esimerkiksi erilaisissa kriisitilanteissa

– Pilotointi herätti laajaa mielenkiintoa koko Satakunnan alueella ja onkin ilahduttavaa, että kaikki sote-organisaatiot lähtivät mukaan. Näin saamme laajasti kokemuksia sovelluksen käytöstä usealta eri kohderyhmältä. Pilotoinnin on tarkoitus kestää vähintään kuusi kuukautta ja käyttöönotto alkaa pääkäyttäjien koulutuksella, kertoo hankekoordinaattori Heikki Lampinen.

Secapp-sovellus on ollut Satakunnassa aiemmin käytössä muun muassa Satasairaalassa, missä sitä hyödynnetään lisäresurssien hälyttämiseen suuronnettomuustilanteissa. Porin perusturvan Akuutti kotikeskuksessa sovellusta on hyödynnetty erityisesti videokonsultaatioissa.

– Aiemmin olemme kokeilleet sovelluksia, jotka vaativat erillisen päätelaitteen, esimerkiksi tabletin. Tämä on rajannut sovelluksen käyttöä. Koska Secapp ladataan jokaisen työntekijän jo valmiiksi mukana kulkevaan puhelimeen, on videokonsultaatiomahdollisuus käytössä aina kun siihen on tarvetta, kertoo ylilääkäri ja Satasoten hankekoordinaattorina toimina Katriina Lähteenmäki.

Secapp-sovelluksen avulla haetaan myös muutosta työskentelyn tapoihin ja se sopii monien eri ammattiryhmien käyttöön. Videokonsultaatio tarjoaa apua esimerkiksi virka-ajan ulkopuolella kotikäynnillä olevalle hoitajalle, joka pitää arvioida voiko potilas jäädä kotiin, pitääkö hänet ottaa osastolle vai lähettää päivystykseen. Tällaisessa tilanteessa hoitaja voi ottaa videoyhteyden päivystävään lääkäriin. Videoyhteys yhdessä hoitotyön ammattilaisen ottamien parametrien kanssa helpottaa päätöksen tekemisessä.

– Tällä hetkellä videokonsultaation käyttäminen on ollut lääkärilähtöistä; lääkäri ehdottaa käynnillä olevalle hoitajalle videoyhteyden ottamista saadakseen paremman kuvan tilanteesta. Meidän pitäisi kuitenkin enemmän mahdollistaa hoitajalähtöinen kuvayhteyden ottaminen hoitajan arvion perusteella, toteaa Lähteenmäki.

Pilotissa onkin mukana monien eri alojen ammattilaisia. Pilotin ansiosta esimerkiksi kotihoidon työntekijä voi ottaa haavanhoitotilanteessa videoyhteyden haavapoliklinikan asiantuntijaan. Näin voidaan välttyä asiakkaan kuljettamiselta, kun haavan hoito pystytään konsultoinnin avulla suorittamaan kotona. Pilotin aikana voidaan laajasti myös miettiä, miten sovelluksen käyttö palvelee ammattilaisia parhaiten.

Secappin avulla voi viestiä keskitetysti kaikissa viestintäkanavissa ja laitealustoilla kaksisuuntaisesti ja sillä voi lähettää viestin myös tekstiviestillä, automaattipuhelulla, sähköpostilla sekä viranomaisverkon Virve-viesteillä. Sovelluksen sujuva käyttö vaatii siis hyvät työvälineet, eli älypuhelimet ja tietokoneet, jotka ammattilaisilla on jo valmiiksi käytössään.

– Itse konsultaatiopuhelun ottaminen sovelluksen avulla on helppoa. Toimivat yhteydet ja hyvälaatuinen kuva mataloittavat kynnystä sovelluksen käyttöön, koska silloin kaikki kokevat saavansa hyödyn sovelluksen käytöstä, Lähteenmäki tiivistää.

Sovellus soveltuu videokonsultaatiotilanteiden lisäksi erilaisiin kriisitilanteisiin. Sovelluksen kautta pystytään lähettämään hälytyksiä ennalta määritellyille ryhmille, tietyllä sijainnilla oleville työntekijöille tai kaikille alueen sovellusta käyttävillä työntekijöille.

– Nykytilanteessa tärkeät hätä- ja kriisiviestit jäävät helposti havaitsematta. Secapp ratkaisee ongelman pakottamalla kriittisen viestinnän ruudulla päällimmäiseksi. Se myös varmistaa viestin perillemenon ohittamalla laitteen äänettömyyden ja tarvittaessa välkyttämällä kännykän salamaa huomion herättämiseksi. Vastaanotto täytyy lisäksi kuitata, jotta tilanteesta vastaavalla johdolla säilyy ajantasainen tilannetietous tapahtuman hallinnasta, kertoo Janne Mylläri Secapp Oy:stä.

Secappia käyttävät lähes kaikkien Suomen sairaanhoitopiirien lisäksi monet pelastuslaitokset.