Sidosryhmäyhteistyö hyvällä mallilla Satakunnan hyvinvointialueella

Satasoten palvelurakenneryhmä kokoontui perjantaina 3. joulukuuta keskustelemaan mm. hyvinvointialueen, kuntien ja 3. sektorin yhteistyöstä.

Satasote logo

Hyvinvointialueen ja kuntien sote-palveluiden ja -toimintojen yhteisistä toimintamalleista on tehty mallinnus, jossa tunnistettiin keskeisimmät yhdyspinnat, niiden toimijat, nykyiset yhteistyöverkostot, uusien verkostojen tarve sekä verkostoihin osallistujat. Mallinnuksessa todettiin, että hyvinvointialueen yhteistyökumppaneita tulevat olemaan kuntien lisäksi paikalliset järjestöt, yritykset ja mm. poliisi, TE-toimisto sekä aluehallintovirasto.

– Esimerkiksi ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyössä yhteistyötä tulisivat tekemään hyvinvointialueen seudulliset koordinaattorit ja sotepalveluiden edustajat sekä kunnan päihdetyö ja sivistystoimi sekä paikalliset järjestöt ja yritykset yhdessä aluehallintoviraston ja poliisin kanssa. Tässä esimerkissä voidaan hyödyntää jo olemassa olevia maakunnallisia, alueellisia ja kuntatason verkostoja, kommentoi Satakunnan rakenneuudistuksen kehittämishankkeen hankejohtaja Anneli Lehtimäki.

Mallinnuksen työstöön osallistui noin 120 henkilöä kunnista, valtion organisaatiosta, kolmannelta sektorilta ja yritysmaailmasta. Mallinnus antoi lisäksi suosituksia jatkotyöstä. Jatkossa hyvinvointialuetta rakentaessa tulee luoda yksityiskohtaiset toimintatavat verkostoille ja varmistettava, että yhteistyöverkostoilla on toimiva yhteys niin hyvinvointialueen kuin kuntien johtoon.

Sidosryhmäyhteistyö hyvässä vauhdissa Satakunnassa

Hyvinvointialueen ja 3. sektorin kumppanuusmalli on luonut toimintamalleja, jossa tehdään yhteistyötä maakunnallisesti hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen, seurakuntien sekä yritysten kesken. Toimintamalleja, joita jalkautetaan koko Satakuntaan ovat OLKA-toiminta, kokemusosaamisen keskus ja maakunnallinen kotisairaalan saattohoidon vapaaehtoistoiminta. Kumppanuusmalli esittää myös, että järjestöjen avustukset on turvattava hyvinvointialueen kautta. Myös hyvinvointialueen ja yritysten kumppanuusmalli on laadittu Satakunnassa.

–   Satakunnassa hyvinvointialueen sidosryhmäyhteistyö on hyvällä mallilla. Esimerkiksi OLKA-toiminta tulee luomaan konkreettisen ja maakunnan kattavan yhteistyöalustan 3. sektorin ja hyvinvointialueen välille, kertoo Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen.

Osallisuus Satakunnassa -asiakirja on päivitetty tulevan hyvinvointialueen käyttöön. Asiakirja sisältää tietoa mm. osallisuudesta hyvinvointialueen johtamisessa, kehittämisessä ja viestinnässä, osallisuudesta palveluissa sekä saavutettavuudesta ja esteettömyydestä.