Sisältökehittäminen kulkee käsi kädessä muutoksen kanssa

Me Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa olemme pyöräyttäneet kolmannen hankevuoden käyntiin suurella vaihteella. STM:n jatkorahoituksen voimin hanke laajentui entisestään ja uusia hanketyöntekijöitä on rekrytty ympäri Satakuntaa. STM myönsi Satakuntaan 6,17 miljoonaa euroa.

Lapset ja isovanhemmat juoksee lumisella tiellä

Kuluvana vuonna Satakunta hyppää uusille raiteille, kun siirtyminen hyvinvointialueelle astuu voimaan ensi vuoden alusta. Kehittämistyössä hanke ja hyvinvointialue kulkevat onneksi jo nyt käsikädessä. Varhaisessa vaiheessa alkanut yhteistyö varmistaa, että hankkeessa kehitetyt toimet sovitetaan ammattilaisten ja sidosryhmien käyttöön hyvinvointialueella.

Miksi sote-palveluita pitää kehittää? Satakunnassa on palveltu asukkaita niin kunnissa kuin kuntayhtymissä, ja niiden keskinäisissä sote-palveluissa on eroja. Kehittämistyöllä halutaan taata, että palvelut ovat kaikille satakuntalaisille yhtenäisiä ja saatavilla tasavertaisesti. Ilman sisältökehittämistä palveluiden tasavertaisuutta ei voida taata. Saatavuuden lisäksi Tulevaisuuden sote-keskus -hanke vahvistaa tänä vuonna päihde- ja mielenterveystyön ammatillista osaamista, yhtenäistää suun terveydenhuollon palveluita sekä kehittää monialaista yhteistyötä. Kehittämistyössä jatkuu edelleen myös lapsiperheiden palvelut, ennaltaehkäisevä työ sekä kotona asumisen palvelut että sosiaalipalvelut.

Satakuntaan saatiin erillisavustus kotona asumista tukevien palveluiden kehittämiseen. Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke sai STM:ltä avustusta 1,31 miljoonaa euroa vuosille 2022-2023. Tässä hankkeessa vahvistetaan maakunnan ikääntyneiden ihmisten ennakoivia palveluja, kotiin annettavia tukipalveluja sekä kotihoitoa, jotta kotona asuminen olisi mahdollisimman turvattua.

Kehittämistyö jatkuu, onneksi sitä ei tarvitse tehdä yksin. Kiitos kaikille, jotka ovat mukana tekemässä yhteistä hyvinvointialuetta!