Sopimuksien siirtyminen Satakunnan hyvinvointialueelle ja hinnantarkastusesitysten toimittaminen

Voimaanpanolain (616/2021 mukaisesti) mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset siirtyvät 1. päivästä tammikuuta 2023 hyvinvointialueelle, jolleivat hyvinvointialue ja kunta tai kuntayhtymä toisin sovi. Sopimuksen siirto ei pääsääntöisesti edellytä yhteistyökumppaneilta toimenpiteitä. Mikäli kyseessä kuitenkin on esimerkiksi hyvinvointialueelle vain osittain siirtyvä sopimus, otetaan kumppaneihin tarvittaessa yhteyttä mahdollisten sopimusneuvottelujen tiimoilta.

Mies kävelee ylös rappusia.

Hinnantarkastusesitysten tulee noudattaa hankintasopimuksia

Mahdollisten hinnantarkastusesitysten tulee perustua hankintasopimuksen ehtoihin. Mikäli hinnantarkastus on hankintasopimuksella sovittu neuvoteltavaksi tai tehtäväksi vuonna 2022 tulee se toimittaa nykyisille kunnille tai kuntayhtymille. Mikäli hinnantarkastusta esitetään tulemaan voimaan vuonna 2023, tulee esitykset toimittaa osoitteeseen kirjaamo.sataha@satakunta.fi.

Hinnantarkastusesityksen lisäksi tulee toimittaa selvitys mihin hankintasopimukseen esitys perustuu ja mikä hinnankorotuksen määrä on suhteessa sopimuksen hinnantarkastusehtoon.

Mikäli hinnantarkastusesitys perustuu maailmanpoliittiseen tilanteeseen, tulee palveluntuottajan toimittaa kirjallinen selvitys seuraavista asioista:

  • mihin sopimukseen ja/ tai palveluun liittyen hinnantarkistusesitys on toimitettu
  • mihin Venäjän aiheuttamasta Ukrainan sodasta johtuviin tekijöihin hintojen korotus perustuu
  • miten Venäjän aiheuttamasta Ukrainan sodasta johtuva hinnanmuutoksen peruste vaikuttaa välittömästi hankintasopimuksen mukaisen palvelun, tavaran tai urakan tai sen osan hintaan
  • mistä lähtien hinnanmuutoksen peruste on ollut olemassa
  • mikä on edellä kuvatunlaisen hinnanmuutoksen suuruus euroissa ja
  • onko yritys saanut tai tuleeko saamaan kustannus- tai muuta vastaavaa tukea nousseisiin kustannuksiin.

Tulemme lähitulevaisuudessa lähettämään yhteistyökumppaneillemme erillisen toimittajaohjeen, josta käyvät ilmi mm. hyvinvointialueen laskutustiedot ja muut käytännön asiat.

Lisätietoja siirtyviin sopimuksiin liittyen antaa Juha-Pekka Heikkonen (juha-pekka.heikkonen(@)satasairaala.fi)

Yhteistyöterveisin,
Sari Rantanen, sote-johtaja