Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta yhdelle koordinaatioalustalle

Satakunnassa sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, eli TKIO-toiminta, on hajanaista ja toimijoita on maakunnassa useita. Satasotessa on nyt tavoitteena kohtauttaa eri toimijat yhden digitaalisen koordinaatioalustan äärellä. Koordinaatioalusta edistää myös organisaatioiden TKIO-toiminnan näkyvyyttä ja lisää yhteistyötä.

Tietokone ja muistivihko

Satakunnan yhteisen koordinaatioalustan tavoitteena on jakaa tietoa, joka liittyy tutkimukseen, kehittämiseen, innovaatioihin sekä opetukseen. Koordinaatioalusta tulee valmistuttuaan olemaan internetsivusto, mistä voi kartoittaa käynnissä olevia hankkeita, tutustua alueen tutkijoihin, selata koulutus- tai tapahtumakalenteria tai jättää kehittämisehdotuksia. Alustan ansiosta pystytään välttämään päällekkäisyyksiä esimerkiksi hankehakuvaiheessa ja tekemään sen sijaan laajempaa yhteistyötä.

– Yhteisen alustan avulla pystymme varmistamaan, että tarvittava tieto on maakunnan kaikkien toimijoiden saatavilla yhdestä paikasta. Tietoa pystyvät hyödyntämään niin oppilaitokset, sotetoimijat kuin elinkeinoelämän edustajatkin, kertoo Satasoten hankekoordinaattori Pauliina Hietasalo.

Monialaisen koordinaatioalustan kehittäminen toteutetaan yhdessä julkisen sektorin, alueen sote-TKIO-toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Sivustolle tullaan tuottamaan kaikki tarvittava tieto myös esimerkiksi lupamenettelyihin liittyen sekä toimijaverkostoista. Myös opiskelijat voivat hyödyntää alustaa kartoittaessaan opinnäytetyöaiheita. Alustan hankinta on hyväksytty Satasoten palvelurakenneryhmässä ja se on saanut myös vaadittavan Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankintaluvan.

– Sivusto tulee tiettävästi olemaan valmistuttuaan laajin käytössä oleva TKIO-toiminnan yhteen kokoava alusta. Tavoitteena on, että TKIO-koordinaatioalusta on maakunnan toimijoiden käytössä kuluvan vuoden aikana ja hankeajan jälkeen se jää toimijoiden yhteiskäyttöön, toteaa Hietasalo.

Toimijoiden yhteinen sähköinen koordinaatioalusta tukee maakunnallista TKIO-yhteistyötä ja -prosesseja. Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan kehittäminen sekä osaamisen kehittäminen ovat osa sote-rakenneuudistuksen kehittämishanketta.

  • Pauliina Hietasalo

    Hankekoordinaattori, hyvinvointialueen sote-keskuskonseptoinnin ja monialaisen tiimityön yhteyshenkilö. Vastuualue: Kestävän kasvun Satakunta –hanke

    044 701 3221
    etunimi.sukunimi@sata.fi