Sosiaalihuollon asiakastiedon kirjaaminen – kohti yhtenäisiä toimintamalleja

Teksti: Heli Syrjäntikka

Sosiaalihuollon asiakastiedon kirjaaminen on voimakkaassa kehitysvaiheessa. Asiakastyön laadukas dokumentointi on tärkeä osa ammatillisuutta ja sen kehittäminen on kaikkien työyhteisöjen yhteinen asia. Yhtenäinen kirjaaminen on aina myös asiakkaan etu.

Tietokone_pexels

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista astui voimaan huhtikuussa 2015. Laissa säädetään asiakastietojen kirjaamisesta ja asiakastietojen käsittelystä. Laki velvoittaa ammattilaisen dokumentoimaan sosiaalihuollon asiakastyötä ja on luonut perustan sosiaalihuollon kirjaamisen kansalliselle kehittämiselle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) johtaa kehittämistyöhön keskeisesti liittyvää määrittelytyötä kyseisen lain nojalla ja sillä on toimivalta antaa tarkemmat määräykset niin asiakasasiakirjoihin merkittävistä tiedoista kuin asiakasasiakirjarakenteista.

Sosiaalihuollon Kanta-arkiston käyttöönotto on alkanut vuonna 2018 osana kansallista kehittämistyötä. Yli 70 organisaatiota on tähän mennessä aloittanut sähköisen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoinnin. Valtakunnallisissa Kansa-koulu I ja II –hankkeissa on Kantaan liittymisen tueksi vuosina 2015-2019 valmennettu kirjaamisvalmentajia myös Satakuntaan. Kansa-koulu III -hankkeessa tehdään edelleen tätä valtakunnallista valmennustyötä vuoden 2021 loppuun saakka, mutta täysin digitaalisesti ja kirjaamisvalmentaja-termi on korvattu kirjaamisasiantuntija-termillä. Hanke koordinoi myös useiden maakuntien yhteisiä kirjaamisasiantuntijaverkostoja hankkeen toimintakauden ajan. Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishanke Kanta ja kirjaamisen kehittäminen kokoaa toukokuussa yhteistyössä Kansa-koulu III -hankkeen kanssa yhteen Satakunnan kirjaamisasiantuntijoita. Tavoitteena on luoda Satakuntaan pysyvä maakunnallinen kirjaamisvalmennusten ja kirjaamisosaamisen vahvistamisen toimintamalli kansallinen kehitystyö huomioiden.

Vaikka kansallista kehitystyötä on tehty jo vuosia, niin edelleen organisaatiossa on omia kirjaamisen tapoja ja käytäntöjä eivätkä laadukkaan kirjaamisen edellytykset ole välttämättä toteutuneet. Osin haasteita on myös kirjaamisen teknisen ympäristön toimivuudessa. Sosiaalihuollon kirjaamisessa on kyse ensisijaisesti asiakkaiden osallisuudesta ja asiakkaiden oikeuksien toteutumisesta sosiaalihuollon palveluissa.

Yhteistyö on sosiaalihuollon yksi keskeinen voimavara ja yhteistyössä voimme myös kehittää sosiaalihuollon kirjaamista ja kirjaamisen yhtenäisyyttä Satakunnassa, toinen toisiltamme oppien. Yhtenäinen kirjaaminen tuottaa myös luotettavampia ja vertailukelpoisempia tilastoja, mikä esimerkiksi mahdollistaa tasokkaamman tiedolla johtamisen. Nyt on hyvä hetki aloittaa tämä työ osana sote-uudistusta ja jatkaa yhteistyötä pitkäjänteisesti myös tulevaisuudessa. Kyse on lopulta kaikkien satakuntalaisten yhdenvertaisesta oikeudesta ja mahdollisuudesta saada laadukkaita sosiaalihuollon palveluja asuinpaikasta riippumatta.


Satasoten katsauksissa hankejohtajat ja -koordinaattorit sekä sidosryhmän jäsenet kirjoittavat sote-uudistuksen ajankohtaisista aiheista.