Sosiaalipalvelut

Tavoite

Sosiaalihuollon kehittäminen on läsnä kaikissa osahankkeissa, lisäksi se on nostettu omaksi kokonaisuudeksi.

Sosiaalihuollon kehittämisessä ajankohtaisina teemoina ovat rakenteellinen sosiaalityö, yhteisösosiaalityö, ”SO”:n paikka sote-keskuksissa, gerontologinen sosiaalityö, sosiaalihuollon kirjaaminen ja tiedonhallinta sekä yleisesti sosiaalipalveluissa tehtävän työn kehittäminen.

Toimenpiteet

  • Kehittää sosiaalialan työmenetelmiä
  • Kiinnittää huomiota työn vaikuttavuuteen ja vaikuttavuuden arvioimiseen
  • Yhtenäistää toimintatapoja ja menetelmiä
  • Kehittää sosiaalihuollon kirjaamisen toimintamalleja ja yhtenäisyyttä
  • Osallistua sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnalliseen kehittämistyöhön
  • Vahvistaa eri-ikäisten sosiaalityötä ja -ohjausta.

SO sotessa -tapahtumat

Muut tapahtumat

  • 25.5. Satakuntalainen rakenteellisen sosiaalityön foorumi II: Voiko kirjaamalla muuttaa maailmaa?