Sote ja digitalisaatio – Uhka ja mahdollisuus

Olemme Suomessa rakentamassa historian suurinta hallinnollista uudistusta. Nyt muutoksen painopiste on organisoinnissa ja toimintatapojen luomisessa. Matkalla muutokseen varmistamme asiakkaiden hyvinvoinnin.

KirsiVarhila

Hyvinvointialueilla pärjätään sillä, että ollaan avoimia muutokselle ja kyetään uudistumaan.

– Katsontatavasta riippuen asiat voi nähdä uhkana tai mahdollisuutena, Satakunnan hyvinvointialueen johtaja Kirsi Varhila toteaa.

Tietojärjestelmämuutoksessa painopiste on toiminnan ja sote-palvelujen jatkuvuuden kannalta välttämättömissä muutoksissa ja innovatiivinen kehittäminen jää vähemmälle ja myöhempään aikaan.

– Meidän on pystytettävä lähes nollasta uusi soten ja valtakunnan kattava tietojärjestelmäympäristö. Sotealan ICT-ympäristön rakentaminen tulee työllistämään kaikki saatavilla olevat osaajamme muutamaksi vuodeksi, Varhila jatkaa.

Uudet toimintatavat ja näkökulmat kunniaan

Uhkana on, että osaajia on liian vähän työn tekemiseksi. Hyvinvointialueet tarvitsevat moniosaajien lisäksi joukkoonsa myös digitransformaation ymmärtäjiä ja näkijöitä – out of the box-ajattelua sekä innovatiivisia, parhaita tekijöitä ja yrityksiä kumppaneikseen.

– Meidän on toteutettava itse kokeiluja, joista ei ehkä koskaan tule ratkaisuja tuotantokäyttöön. Joistakin tulee ja voimme päästä mukaan koko alan murrokseen. Tämä tarkoittaa täysin uudenlaista tavoitearkkitehtuuria, teknologian mahdollisuuksien parempaa hyödyntämistä, Varhila sanoo.

Eräs esimerkki voisi olla muistiteknologian hyödyntäminen, jolloin tärkeät tiedot ovat varmemmin, nopeammin ja halvemmalla aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan – asiakkaan ja potilaan mukana juuri siellä, missä hän niitä tarvitsee. Olisiko aika tehdä vallankumous potilas- ja asiakastiedon tietoarkkitehtuurissa?

– Teknologia ei ole enää este myöskään uudenlaisille liikkuville palveluille tai rajojen poistamiselle palveluun ohjausta ja hoidontarpeen arviointimalleja perusteellisesti uudistamalla.

Digitalisaatio on perusedellytys palveluiden laadulle

– Hyvinvointialueiden perustamiseen asetettuihin tavoitteisiin ei päästä tyytymällä pelkästään rakenteiden ja hallinnon muutosten tukemiseen ICT:llä. Hyvinvointialueet ovat isoja toimijoita, joilta odotetaan tuloksia, joita ei saada aikaan toimimattomia tai vanhanaikaisia prosesseja digitalisoimalla, Varhila sanoo.

Tulevaisuuden soten rakentaminen edellyttää laajaa järjestelmien (erityisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmien) yhtenäistämistä siten, että tieto on käytettävissä oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Uudet digiratkaisut mahdollisia vain, jos alustat ovat kunnossa. Toinen merkittävä asia on kyky tunnistaa ja tehdä systeeminen muutos.

Perusjärjestelmien kehittäminen pitää sisällään toiminnan prosessien tehostamisen ja muuttamisen digitalisoimalla. Monista prosesseista voidaan tehdä teknologiaa hyödyntämällä paljon tehokkaampia.

– Digitalisointi on perusedellytys tuottavuuden ja palvelujen laadun parantamisessa, mutta pelkästään sähköistämällä ei kuitenkaan pystytä enää saavuttamaan ylivoimaista kilpailuetua, sitä oikeaa digiloikkaa, Varhila toteaa.

Minkälainen tulevaisuus odottaa?

Digitalisoinnin rinnalle tulee digitaalisaatio, ilmiö, systeeminen muutos. Digitalisaatio on tie sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumiseen. Digitalisaatiolle on tyypillistä, että vanhat rakenteet pyrkivät vastustamaan systeemistä muutosta, jota emme tunne ja jota emme pysty varmuudella suunnittelemaan, kontrolloimaan ja ohjaamaan.

– Meidän on ymmärrettävä väistämätöntä murrosta ja muutosta – löydettävä siitä oma tulevaisuutemme, Varhila jatkaa.

Olemme jo todistaneet systeemistä muutosta koronapandemian aikana. Hyvä esimerkki teknologian mahdollistamasta muutoksesta Suomessa on koronapandemia sen vaatima digitransformaatio. Koko elämä työstä, vapaa-ajasta, opiskeluun mullistui täydellisesti.

– Sitä ei kukaan suunnitellut etukäteen, mutta aiempi teknologian kehitys ja käyttöönotto mahdollistivat murroksen. Muilta aloilta on löydettävissä vastaavia systeemisiä muutoksia, esimerkiksi Spotify on muuttanut monien maailmaa, Varhila sanoo.

Muutos on mahdollisuus, jota kohti kuljemme uudistus kerrallaan. Tärkeintä on, että olemme avoimia muutokselle. Satakunnan hyvinvointialueella olemme mukana muutoksessa kehittäen ja kehittyen.