Sote-uudistus toteutuu – Satakunnassa valmistelutyö aloitetaan heti toden teolla

Suomen eduskunta on hyväksynyt sote-uudistuksen keskiviikkona 23.6. Tämän myötä Satakunnassakin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen tullaan siirtämään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle.

Eduskuntatalo

Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä pelastustoimesta vastaa Suomessa 21 hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä. Satakunnassa ollaan tyytyväisiä ison uudistuksen vihdoin siirtyessä viralliseen valmistelu- ja toteuttamisvaiheeseen.

– Pidämme erittäin tärkeänä, että Satakunnassa on nähty poliittisten ja alueellisten intressien yli ja Satakunnan hyvinvointialueen valmistelua tehdään yhdessä, toteaa maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä Satakuntaliitosta.

Satakunnan hyvinvointialueelle tulevat siirtymään Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä PoSa, Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kessote, Porin kaupungin perusturvan palvelut, joka on vastannut myös Ulvilan ja Merikarvian sote-palveluista, Rauman ja Huittisten kaupunkien ja Euran ja Säkylän kuntien sote-peruspalvelut. Hyvinvointialueelle siirtyvät myös Satasairaala ja Satakunnan pelastuslaitos.

Väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa työnsä

Esitykseen liittyvät lait tulevat voimaan porrastetusti. Nyt lakien hyväksymisen jälkeen perustetaan uusi Satakunnan hyvinvointialue. Hyvinvointialue saa oman Y-tunnuksen, jonka nimissä se voi toimia.

Hyvinvointialueen valmistelu aloitetaan heti toden teolla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Satasoten väliaikainen valmistelutoimielin, eli VATE, aloittaa työnsä mahdollisimman pian. VATE:n tehtäväkenttään kuuluu muun muassa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistäminen. Valmisteltaviksi tulevat esimerkiksi ehdotukset hyvinvointialueen hallintosäännöstä, johtamisjärjestelmästä sekä tuotanto- ja yhteistyörakenteista.

Väliaikainen valmistelutoimielin toimii siihen asti, kunnes vaalein valitun aluevaltuuston ja sen valitseman aluehallituksen toimikausi alkaa maaliskuussa 2022.

Asukkaiden näkökulmasta muutos tapahtuu vasta vuoden 2023 alusta, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja sote-kuntayhtymiltä hyvinvointialueille.

Satasoten hankkeet kehittävät sisältöä ja rakenteita

Hyvinvointialueen valmistelun rinnalla Satasoten hankkeet kehittävät edelleen Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältöä ja rakenteita. Sisällön uudistamisesta vastaa Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke. Hanke jatkuu tällä hetkellä vuoden 2022 loppuun asti ja mahdollisen jatkorahoituksen turvin hankekausi jatkuu vuoden 2023 loppuun asti.

– Vaikka asukkaiden näkökulmasta Satakunnan sote-palvelut pysyvät tässä vaiheessa ennallaan, palveluja kehitetään ja parannetaan koko ajan. Tulevaisuuden sote-keskus hankkeessa valmistelemme uudenlaista, laaja-alaista sosiaali- ja terveyskeskusta, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla. Satakuntaan haetaan myös yhtenäisiä käytäntöjä, jotta palvelut olisivat tasavertaisia kaikille, kertoo hankejohtaja Anna Jaatinen.

Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita. Rakenneuudistushanke jatkuu vuoden 2021 loppuun asti.

– Kehittämisen ansiosta satakuntalaiset tulevat saamaan tarpeenmukaiset, laadukkaat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut asuinkunnastaan riippumatta. Tärkeitä teemoja meillä hankkeessa ovat muun muassa johtamisen ja ohjauksen kehittäminen sekä toimintatapojen uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla. Hanke mahdollistaa esimerkiksi toimivat digitaaliset palvelut tulevaisuuden sote-keskuksessa, kertoo hankejohtaja Anneli Lehtimäki.