Sote-keskus kehittäminen

Tavoite

Osahankkeen tavoitteena on rakentaa maakunnallinen sote-keskuksien toimintatapa, jonka avulla pystytään tarjoamaan oikea-aikaista ja vaikuttavaa apua sekä turvaamaan hoidon ja palvelun jatkuvuus. Satakunnan toimintatavan keskiössä ovat aito monialaisuus, asiakaslähtöinen tuki sekä digitaalisten välineiden tehokas käyttö.

Osahankkeessa lisätään myös päihde- ja mielenterveystyön osaamista ja integrointia sote-keskuksen malliin. Tavoitteena on ottaa käyttöön muun muassa vaikuttavien menetelmiä, kuten puheeksi otto, mini-interventio, toipumisorientaatio, HOT ja kouluttaa niiden käyttöön.

 

 

Hanketyöntekijät

 • Lotta Armfelt

  Hankekoordinaattori, monialainen tiimityö. Vastuualueet: Etäpalveluiden kehittäminen, tiedolla johtaminen, laadunhallinta, työkyvyn tuki, työkykyä Satakuntaan, päihde- ja mielenterveystyö

  044 422 4126
  etunimi.sukunimi@sata.fi

 • Nina Arponen

  Hankekoordinaattori, monialainen tiimityö. Vastuualueet: Etäpalveluiden kehittäminen, sosiaalipalvelut, Omaolo ja Päivystysapu 116117, tiedolla johtaminen, laadunhallinta

  044 403 2666
  etunimi.sukunimi@sata.fi

 • Pauliina Hietasalo

  Hankekoordinaattori, hyvinvointialueen sote-keskuskonseptoinnin ja monialaisen tiimityön yhteyshenkilö. Vastuualue: Kestävän kasvun Satakunta –hanke

  044 701 3221
  etunimi.sukunimi@sata.fi

 • Satu Hietaharju

  Hankekoordinaattori, monialainen tiimityö. Vastuualueet: ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut, elintapaohjaus, Omaolo, työkyvyn tuki, työkykyä Satakuntaan

  044 701 3928
  etunimi.sukunimi@sata.fi

 • Kaisu Härkälä

  Hankekoordinaattori, monialainen tiimityö. Vastuualue: Tiedolla johtaminen, laadunhallinta

  044-7728305
  etunimi.sukunimi@sata.fi

 • Kaija Joensuu

  Hankekoordinaattori, monialainen tiimityö. Vastuualueet: Sosiaalipalvelut, Omaolo, järjestöyhteistyö

  044 450 3123
  etunimi.sukunimi@sata.fi

 • Johanna Kyyhkynen

  Hankekoordinaattori, monialainen tiimityö. Vastuualueet: ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut, elintapaohjaus, työkyvyn tuki, työkykyä Satakuntaan

  044 711 4354
  etunimi.sukunimi@sata.fi

 • Jaana Oksa

  Hankekoordinaattori, monialainen tiimityö. Vastuualueet: Sosiaalipalvelut, ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut, elintapaohjaus, Päivystysapu 116117

  044 457 5259
  etunimi.sukunimi@sata.fi

 • Margit Peltomäki

  Hankekoordinaattori, monialainen tiimityö. Vastuualueet: Kestävän kasvun Satakunta –hanke, työkyvyn tuki, työkykyä Satakuntaan, päihde- ja mielenterveystyö, järjestöyhteistyö

  040 6524315
  etunimi.sukunimi@sata.fi