Suun terveydenhuollon yhtenäistäminen alkaa hyvinvointialueella

Satasoten palvelurakenneryhmä kokoontui 18. helmikuuta päättämään mm. suun terveydenhuollon yhtenäistämisestä hyvinvointialueelle sekä ravitsemustyöryhmän perustamisesta.  

Satasote logo

Maakunnalliseen suun terveydenhuoltoon etsitään keinoja yhtenäistää Satakunnan palveluita ja parantaa suun terveydenhuollon saatavuutta ja vaikuttavuutta. Yhtenäistämistä tehdään esimerkiksi maakunnan yhtenäisillä hoitopoluilla ja prosesseilla. Vaikuttavuutta voidaan taas parantaa liittämällä Satakunta kansalliseen NHG:n suun terveydenhuollon laatu- ja vaikuttavuusmittaristo- ja benchmarking-palveluun. Palveluun siirtyminen parantaa suun terveydenhuollon vertaiskehittämistä ja laadun valvontaa koko Satakunnassa. Palvelu auttaa nopeasti ja kustannustehokkaasti luomaan suun terveydenhuollon palveluista kokonaiskuvan siirryttäessä hyvinvointialueelle sekä antaa käyttöön työkalun kehitystavoitteiden seurantaan.

– Palvelu on tällä hetkellä käytössä Porin perusturvassa, jossa palvelu on koettu hyödylliseksi, kertoo Porin perusturvan johtava ylihammaslääkäri Katja Lepistö.

Suun terveydenhuollon saatavuutta ja asiakaslähtöisyyttä voitaisiin parantaa uudenlaisilla toimintamalleilla, kuten ”kerralla kuntoon” -vastaanottomallilla. Porin perusturvan Kehrä ja Raumalla Halssin vastaanotoilla käytössä olevaa mallia on arvioitu Satakunnan rakenneuudistuksen kehittämishankkeessa.

– Arvioinnin perusteella nähtiin, että malli koettiin toimivana Raumalla sekä Porissa. Mallista saatiin hyviä tuloksia niin tuottavuudesta kuin asiakkaiden sekä henkilökunnan tyytyväisyydestä, lisää Lepistö.

Satakuntaan alueellinen ravitsemustyöryhmä

Ravitsemus on tärkeä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttamisen keino niin sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin poikkihallinnollisessa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä. Muun muassa ruokavirasto on antanut suosituksen, että ravitsemusasiat tulisivat huomioida hyvinvointialueiden palvelujärjestelmissä. Palvelurakenneryhmä päätti, että Satakuntaan perustetaan ravitsemustyöryhmä, joka toimii hyvinvointialueen ja kuntien välisenä verkostona. Työryhmään kuuluu noin kaksikymmentä satakuntalaista ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaista.

– Ryhmän tehtäviin tulee kuulumaan mm. maakunnallisen ravitsemusterveyden suunnittelu ja koordinointi, ravitsemushoitokäytäntöjen yhtenäistäminen ja eri ikäryhmille hyvinvointisuunnitelmaan ravitsemukseen liittyvien tavoitteiden kirjaaminen, kommentoi työryhmän sihteeri, ravitsemustieteilijä Susanna Kunvik Porin perusturvasta.