Tänään vietetään sosiaalityönpäivää

Sosiaalityö – mikä ihana syy juhlaan! Sosiaalityön tekemisen tapojen kehittäminen on sekä valtakunnassa että meillä Satakunnassa tällä hetkellä ajankohtaista.

Kuvituskuva Talentia

Haluamme, että sosiaalityö on tulevaisuudessa vielä entistä vaikuttavampaa, osallistavampaa ja monipuolisempaa. Tavoitteemme on, että sosiaalityötä tekevillä on Satakunnassa käytettävissään yhä enemmän tutkittua tietoa, hyviä tekemisen tapoja, palvelumuotoja ja yhteistyökumppaneita.

Käytännössä Satakunnassa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että meillä on sosiaalityön asiantuntijoita vahvasti mukana sote-uudistuksessa, tuomassa ”SO”:n näkökulmaa kehittämiseen. Pohdimme yhdessä, missä ja miten sosiaalityötä tulevaisuudessa Satakunnassa tehdään, mitä kehittämistä sosiaalityö vaatii ja missä sitä voitaisiin vielä hyödyntää. Isoja teemoja vuosina 2022-23 ovat rakenteellinen sosiaalityö, yhteisösosiaalityö, sosiaalityön menetelmät ja vaikuttavuus sekä eri-ikäisten sosiaalityön vahvistaminen.

Sosiaali- ja terveyspalveluidemme tärkein voimavara on osaava henkilöstö. Meidän tulee vahvistaa sekä sosiaalityötä tekevien osaamista niin, että sosiaalityössä voidaan palvella ja tukea asiakkaita kokoajan kokonaisvaltaisemmin. Samalla meidän tulee lisätä muiden ammattiryhmien tietämystä sosiaalityöstä, jotta heidän asiakkaansa ja potilaansa pääsevät tarvittaessa myös sosiaalityön tuen pariin.

Sosiaalityö on kuuntelemisen taidetta ja toivon tiedettä, sanotaan. Se on montaa muutakin; tukea vaikeissa hetkissä, ratkaisujen etsimistä, vastuun kantamista, oikeuksien puolustamista, arjen apua, tiedon lisäämistä, vahvuuksien löytämistä, yhteisöjen vahvistamista, juurisyiden etsimistä, heikoimpien suojelemista, tutkimista, tiedon tekemistä, epäkohtien esille nostamista, maailman parantamista. Tänään juhlimme kaikkia näitä, ja monia muita, sosiaalityön tekemisen tapoja, sekä kaikkia tämän vaativan mutta antoisan työn tekijöitä. Iloista kansainvälistä sosiaalityön päivää!

Minka Leino-Holm
sosiaalityöntekijä, sosiaalihuollon asiantuntija
Satakunnan Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Kansainvälistä sosiaalityön päivää vietetään vuosittain maaliskuun kolmas tiistai. Vuoden 2022 teemana on ”Rakennamme uutta ekososiaalista maailmaa: pidämme kaikki mukana.”

Päivä tuo näkyviin tempauksin, juhlallisuuksin ja keskustelunavauksin tärkeää ihmisoikeustyötä tekevät sosiaalialan ammattilaiset. He ovat yhteiskunnallisesti merkittävä joukko ammattilaisia, joiden työ edistää yhteiskuntarauhaa, vähentää syrjäytymistä sekä lisää hyvinvointia ja osallisuutta. Sosiaalialan ammattilaisten työn perustana on paitsi lainsäädäntö myös vahva ammattietiikka. Lue lisää Talentian sivuilta!