Ammattilaisille

Vastuullinen työkyvyn tuki, TYÖOTE-hankkeen aloitusseminaari

Etätapahtuma

Tilaisuudessa kerrotaan mm. siitä, mistä TYÖOTE-hankkeessa on kyse, yhteistyöstä ja kokemuksista Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuudesta, sekä TYÖOTE-hankkeen aloittamisesta Satakunnan alueella.

Elintapaohjauksen koulutukset

Etätapahtuma

Koulutuksella vahvistetaan ammattilaisten osaamista asiakkaan motivoinnista elintapamuutokseen ja sen tukemiseen ja sairaudenhoidon painopistettä siirretään ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen.