Täydentävä ilmoittautumismenettely elämänkaari toimialueiden vastuuyksikköpäälliköiden virkoihin

Tämä ilmoittautumismenettely täydentää aiemmin auki olevaa ilmoittautumismenettelyä, joka oli avoinna oli 15.11.-18.11.2022.

Hoitaja mittaa pojan pituutta

Satakunnan hyvinvointialueella oli 15.11.-18.11.2022 ilmoittautumismenettely elämänkaari toimialueiden vastuuyksikön päällikön virkoihin. Sen perusteella on täytetty osa vastuuyksikön päällikön viroista (valituille henkilöille on ilmoitettu valinnasta). Tämä ilmoittautumismenettely täydentää aiemmin auki olevaa ilmoittautumismenettelyä ja kaikki aiemmin ilmoittautuneet henkilöt huomioidaan vielä avoinna olevien vastuuyksikön päälliköiden virkoja täytettäessä. Tähän ilmoittautumismenettelyyn voivat osallistua esimiestaso ja sitä ylemmässä esimiestehtävässä olevat luovuttavissa organisaatioissa. 

2.12.2022

Täydentävä ilmoittautumismenettely Elämänkaari toimialueiden (Lasten, nuorten ja perheiden, aikuisten ja ikääntyneiden palvelut) vastuuyksikön päälliköiden virkoihin

Vastuuyksiköiden päällikön virat, joihin pyydetään ilmoittamaan halukkuudesta, ovat liitteenä 1 (alla) listauksena kelpoisuusehtoineen, liitteenä 2 (alla) on organisaatiokuvaaja kokonaisuudessaan elinkaari toimialueilta. Lisäksi liitteestä 3 (alla) löytyy toimialueiden ja niiden vastuualuejohtajien yhteystiedot mahdollisia lisäkysymyksiä varten.

Nykyisten organisaatioiden siirtyvä henkilöstö, jotka toimivat ylemmässä johtotehtävässä, päällikkötehtävässä tai esimiehenä, pyydetään ilmoittamaan halukkuudesta vastuuyksikön päällikön tehtäviin. Henkilö voi ilmoittaa halukkuudesta enintään kahteen vastuuyksikön päällikön tehtävään ensisijaisuusjärjestyksessä, osoitteeseen kirjaamo.sataha@satakunta.fi viimeistään torstaihin 8.12.2022 klo 14.00 mennessä. ​Tässä täydennyskierroksella uusia ilmoittautujia pyydetään liittämään sähköpostiinsa rekrytointiprosessin nopean edistymisen tueksi lyhyt CV, josta ilmenee mm. koulutus, keskeinen työhistoria ja nykyinen tehtävä/toimipaikka.

LIITE 1 Elämänkaari vastuuyksikön päälliköt täydentävä ilmoittautumismenettely.
LIITE 2 Hyvinvointialueen elämänkaari toimialueiden organisaatio
LIITE 3 Yhteystiedot mahdollisia lisätietoja varten