Tervehdys monimuotoisilta perheiltä aluepäättäjille

Vähintään joka kolmas suomalainen lapsiperhe on rakenteeltaan monimuotoinen. Monimuotoisia perheitä* asuu siis Suomen jokaisella hyvinvointialueella. Perhemuoto ei sellaisenaan vaikuta vanhemmuuteen tai lapsen hyvinvointiin, mutta siihen voi liittyä erityisen tuen tarpeita. Perheet voivat myös kohdata haasteita sote-palveluissa tai pelätä käyttää palveluita syrjinnän pelossa. Tässä viestissä kerromme, miten hyvinvointialueesta voidaan tehdä mahdollisimman toimiva kaikille perheille.

Toivomme, että tämä viesti tavoittaa erityisesti aluevaltuutetut, mutta myös aluehallituksen jäsenet, nuorisovaltuuston ja relevantit valmistelu- ja kehittämistyötä tekevät viranhaltijat sekä projektityöntekijät.

Monimuotoiset perheet huomioiva hyvinvointialue:

 • Suuntaa palvelut kaikille perheille
 • huomioi palvelurakenteissa erilaisten perheiden erityistarpeet
 • rakentaa palvelupolut kriisitilanteisiin
 • mahdollistaa myös työnantajana työn tekeminen kaikissa perhetilanteissa.

Liitteenä olevassa kirjeessä (pdf) avaamme niitä toimenpiteitä, joilla hyvinvointialue voi käytännössä huomioida kaikki perheet. Sama tieto, osittain vähän pidemmin, löytyy saavutettavassa muodossa verkkosivultamme. Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja esittelemme pyynnöstä tuoreen, lapsiperheiden kotipalvelua käsittelevän valtakunnallisen kyselymme tuloksia.

*Monimuotoisilla perheillä tarkoitamme sellaisia perheitä, jotka jollakin tavalla poikkeavat oletetusta perheestä perheen rakenteen osalta. Tällaisia perheitä ovat:

 • yhden vanhemman perheet
 • uusperheet
 • kahden kulttuurin perheet
 • adoptioperheet
 • sijais-/perhehoitoperheet
 • monikkoperheet
 • sateenkaariperheet
 • nuorten leskien perheet
 • lapsen kuoleman kohdanneet perheet
 • tahatonta lapsettomuutta kohdanneet perheet

Monimuotoiset perheet -verkosto on kymmenen suomalaisen perhejärjestön yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Adoptioperheet ry, Familia ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen nuoret lesket ry, Suomen Uusperheiden Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.

Verkoston puolesta, parhain yhteistyöterveisin,

Sofia Lindqvist, VTM/PM

Palveluiden ja sosiaaliturvan erityisasiantuntija / Specialsakkunnig inom tjänster och socialskydd

Monimuotoiset perheet -verkosto / Nätverket för familjers diversitet

+358 50 375 0831

sofia.lindqvist@monimuotoisetperheet.fi

www.monimuotoisetperheet.fi

Tutustu varhaiskasvattajille suunnattuun oppaaseemme.