Terveydenhuollon ammattilainen, hyödynnätkö jo Verkkopuntaria elintapaohjauksessa?

Teksti: Satakunnan sydänpiirin toiminnanjohtaja Susanna Lehtimäki

Digitaaliset työvälineet ovat sote-uudistuksessa osoittaneet paikkansa erilaisilla palvelutarjottimilla. Satakunnan sydänpiirin kehittämä Verkkopuntari tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille työkalun elintapaohjaukseen verkon välityksellä ja Verkkopuntari onkin yksi Satasoten hankesuunnitelmiin kirjatuista työkaluista.

Verkkopuntarin ohjaajajia. Satakunnan sydänpiiri. Terhi Saari-Hannibal ja Johanna Toivola.
Kuvassa Satakunnan sydänpiirin sairaanhoitaja Terhi Saari-Hannibal ja fysioterapeutti Johanna Toivola.

Satakunnan sydänpiiri on vahvasti mukana Satasotessa tuomassa hyväksi todettuja työkaluja laajempaan käyttöön ja Verkkopuntari-menetelmä onkin myös kirjattu Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ja rakenneuudistuksen kehittämishankkeen suunnitelmiin. Olemme parhaillaan mukana monialaisessa työryhmässä laatimassa Satakuntaan Aikuisten lihavuuden hoitoketjua, johon Verkkopuntari otetaan mukaan yhdeksi elintapaohjauksen työkaluksi.

Elintapaohjaus on tärkeä osa ennaltaehkäisevää työtä. Terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien resursseja on nyt paljon ohjattu koronarokotuksiin ja tartunnan jäljityksiin. Huolena on, että tärkeä ennaltaehkäisevä työ uhkaa koronapandemian aikana jäädä vähiin. Toisaalta ylipainon tiedetään lisäävän myös vaikea-asteisen koronavirustaudin riskiä. Nostaisimmekin tässä tilanteessa esiin myös esimerkiksi fysioterapeuttien ja ravitsemusterapeuttien roolin elintapaohjauksessa. Elintapahaasteet ja ylipaino koskettavat Satakuntaa laajasti. Mitä aikaisemmin tukea pystytään tarjoamaan, sitä paremmat mahdollisuudet painonhallinnassa on myös onnistua.

Verkkopuntari on hyödyllinen työkalu myös hyte-valmentajille ja se on nyt mahdollista saada maksutta käyttöön osaksi satakuntalaisten elintapaohjausta. Maakunnan hyte-valmentajille Verkkopuntaria esitellään tarkemmin huhtikuussa.

Verkkopuntaria voi hyödyntää laajasti aikuisten elintapaohjauksessa – perehdytämme ja tuemme ohjelman käytössä

Verkkopuntaria voi hyödyntää laajasti aikuisten elintapaohjauksessa, sillä se soveltuu monelle kohderyhmälle, esimerkiksi tyypin 2 diabetesta tai uniapneaa sairastaville. Tärkeitä kohderyhmiä ovat myös raskaana olevat tai neuvolaikäisten lasten vanhemmat.

Verkkopuntari -ohjelmassa pääteemoina ovat ravitsemus, liikunta, voimavarat ja lepo. Valmentavan otteen avulla autetaan asiakasta tunnistamaan omat voimavarat ja vahvuudet, jonka päälle pysyvää elintapamuutosta on hyvä rakentaa.

Vuoden ohjelma alkaa 12 viikon ohjatulla vaiheella, jonka aikana osallistujilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun verkkoalustalla ohjaajan kanssa. Ohjausta voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäohjauksena. Ylläpitovaiheen aikana osallistujat voivat hyödyntää Verkkopuntarin materiaalia ja ryhmissä olevat lisäksi vertaistukea. Verkkopuntariin voi sisällyttää tapaamisia kasvokkain, mutta varsinkin näin koronapandemian aikana, toiminta voidaan toteuttaa myös täysin etänä.

Ohjelmaan perehdytys (4 h) tapahtuu etänä, sisältäen tutustumisen Verkkopuntari-toimintamalliin, voimavarakeskeiseen ohjaustapaan verkossa, verkkoalustan käyttöön ja toiminnan käynnistämiseen omassa organisaatiossa. Satakunnan sydänpiiri tarjoaa tukea myös ohjaajien keskinäiseen verkostoitumiseen.

Lisätietoja Verkkopuntarista ja tulevista perehdytyksistä verkkopuntari.fi


Satasoten katsauksissa hankejohtajat ja -koordinaattorit sekä sidosryhmän jäsenet kirjoittavat sote-uudistuksen ajankohtaisista aiheista.