Tiedolla johtaminen ja digitaaliset palvelut esillä palvelurakenneryhmän kokouksessa

Palvelurakenneryhmä kokoontui perjantaina 23.4. käsittelemään muun muassa tiedolla johtamiseen ja digitaalisiin palveluihin liittyviä kokonaisuuksia ja hankintoja. Palvelurakenneryhmä keskusteli myös Satakunnan alueellisesta hoitotarvikejakelun yhtenäistämisen projektista.

Palvelurakenneryhmä hyväksyi tiedolla johtamiseen liittyvän Satakunnan tietojohtamisen suunnittelun ja kehittämisen kokonaisuuden hankinnan. Tämän hetken Satakunnan sote-tietojohtamisen arkkitehtuuri on puutteellisesti dokumentoitu.

– Hankittava kokonaisuus sisältää tietojohtamisen osalta arkkitehtuurin nykytilan selvityksen ja hypoteesikanvaasi-työskentelyä sekä niihin liittyvää projekti- ja hankehallintaa. Tavoitteena on mahdollistaa tiedolla johtamisen toteutuminen hyvinvointialueilla. Saamme Satakunnan tietojohtamisen kehittämiselle askelmerkit mihin suuntaan ja missä järjestyksessä kannattaa edetä. Tehdyllä työllä edistetään hyvinvointialueiden ja kansallisessa arvioinnissa ja ohjauksessa käytettävän tietosisällön yhtenäisyyttä, avaavat hankekoordinaattorit Anu Holm, Anne Niemi ja Ulla Joopi kokonaisuutta.

Tiedolla johtamista edistetään Satakunnassa myös yhtenäisen johdon työpöytäratkaisun ja yhteisesti määriteltyjen mittareiden avulla. Palvelurakenneryhmä hyväksyikin, että Exreport-ohjelman käyttöä laajennetaan maakunnalliseksi tiedolla johtamisen työkaluksi.

Palvelurakenneryhmässä keskusteltiin myös erilaisista piloteista ja jalkautuvien erityistason palveluiden palveluohjauksessa ja verkostopalavereissa aloitetaankin etäratkaisujen pilotointi. Satasairaalan kehitysvammapalveluissa on aiemmin käytetty etäratkaisuna asiakkaan palveluohjauksessa ja monialaisissa verkostopalavereissa Skype-ohjelmaa. Tilalle on toivottu toimivampaa etäratkaisua. Palvelurakenneryhmän hyväksymänä toiminnassa lähdetään nyt pilotoimaan etäratkaisuna Teams-ohjelmaa. Pilottiin voivat osallistuvat myös kiinnostuneet kunnat.

– Korona-aika on lisännyt etäkontaktien tarvetta ja etäkontakteja on tarkoitus hyödyntää myös tulevaisuudessa. Tästä syystä erilaisten ratkaisujen pilotointi on tärkeää. Toimivat ratkaisut voidaan laajentaa muidenkin toimijoiden käyttöön, sanoo hankekoordinaattori Minna Heino.

Esityslistalla oli myös Satasairaalan, logistiikkakeskuksen ja Porin perusturvan välillä aloitettu hoitotarvikejakelunkehittämisprojekti. Projekti on herättänyt kiinnostusta myös muissa Satakunnan kunnissa, koska sen tarkoituksena on harmonisoida hoitotarvikejakelun valikoimaa, laatia yhteiset hoitotarvikejakelun periaatteet sekä tarkastella hoitotarvikejakelun koko toimitusketjua ja pyrkiä poistamaan arvoa tuottamattomat prosessivaiheet. Näin pyritään saamaan aikaiseksi myös säästöjä. Satasoten palvelurakenneryhmä hyväksyikin, että hoitotarvikejakelun yhtenäistämisen projekti Satakunnan alueella liitetään osaksi Satasoten palvelujen ohjaus ja valvonta -osahanketta.