Tiedolla johtaminen ja digitaalisten palveluiden ketterät kokeilut esillä palvelurakenneryhmässä

Satasoten palvelurakenneryhmä kokoontui perjantaina 26.2. keskustelemaan muun muassa tiedolla johtamisen kokonaisuuden edistämisestä ja digitaalisten palveluiden hankinnoista. Tavoitteena on Satakunnassa kokeilla ketterästi erilaisia palveluita, jotta voidaan valita niistä parhaat tulevan hyvinvointialueen käyttöön.

Tiedolla johtamisen osahanketta edistetään kahden työryhmän toimintamallilla

Satasoten tiedolla johtamisen osahanketta lähdetään edistämään kahden työryhmän toimintamallin mukaisesti. Kahden työryhmän toimintamalli sisältää 1. tiedolla johtamisen työryhmän ja 2. tiedon johtamisen työryhmän. Lisätietoa toimintamallista löytyy Innokylästä.

Tiedolla johtamisen (1) työryhmän tehtävänä tulee olemaan muun muassa strategisen tason päätöksenteko tietotarpeiden määrittelyssä, toteutettujen ratkaisujen arviointi ja saattaminen osaksi päätöksentekoprosessia, mutta myös ketterä luopuminen, jos ratkaisut eivät päädy käyttöön. Tiedolla johtamisen työryhmään tulevat kuulumaan Satakunnan sote-johtajat. Työryhmää vetää Porin perusturvan perusturvajohtaja Sanna Mustajoki-Kunnas ja valmistelijoina ovat tiedolla johtamisen osahankkeen hankekoordinaattorit Anu Holm, Ulla Joopi ja Anne Niemi.

Tiedon johtamisen (2) työryhmän tehtävänä tulevat olemaan toimeksiantojen työstäminen, organisaation sisäisten intressien ja kansallisten vaateiden yhteensovittaminen sekä tilannekuvan ylläpitäminen. Tiedon johtamisen työryhmään tulevat kuulumaan muun muassa talouden ja tiedonhallinnan asiantuntijoita, tietojärjestelmien pääkäyttäjiä sekä muita tiedon johtamisen avainhenkilöitä.

– Tietojohtamiseen liittyvien asioiden vieminen eteenpäin samoissa työryhmissä voi olla este asioiden hedelmälliselle käsittelylle. Tiedolla johtamisen erottaminen tiedon johtamisesta voikin edesauttaa asioiden etenemistä ja sujuvoittaa dialogia, tiivistää palvelurakenneryhmän puheenjohtaja Anna-Liisa Koivisto.

Digitaalisia palveluita pyritään kokeilemaan ketterästi

Digitaalisia palveluita kehitetään Satakunnassa muun muassa sydänhoitajien sekä kätilöiden ja terveydenhoitajien etäkonsultaatiopalavereita kehittäen ja pilotoimalla etävastaanottopalvelua nuorisopsykiatrianyksikössä. Nuorisopsykiatriayksikössä tullaan pilotoimaan Ninchat-palvelutuottajan toimittamaa etäpalvelua ja pilotissa tarkastellaan tuoko se lisäarvoa niin asiakkaalle kuin työntekijällekin etävastaanottotilanteessa.

– Väliarviossa katsotaan myös, onko pilottia mahdollisuus laajentaa muiden ryhmien käyttöön. Digitaalisten palveluiden piloteilla on tarkoitus löytää parhaat käytännöt tulevalle hyvinvointialueelle, sanoo hankejohtaja Anneli Lehtimäki.

Myös Omaolo-digipalvelun käyttöä laajennetaan Satakunnassa. Seuraavaksi käyttöön otetaan määräaikaistarkastuslomakkeet ja hyvinvointitarkastus. Tämän myötä kuntalainen voi ammattilaisen kutsusta täyttää tiettyjä lomakkeita, esimerkiksi opiskelijan terveyskyselyn, 1,5-vuotiaan laajan terveystarkastuskyselyn tai lasten ja nuorten suun terveydenhuollon esitietokyselyn. Myös Eurassa, Porin perusturvassa ja Säkylässä pilotoidut Omaolo-palvelun palveluarviot laajennetaan kaikkiin kuntiin, jolloin kuntalainen voi ajasta ja paikasta riippumatta arvioida oikeuttaan tiettyihin sosiaalipalveluihin.