Tiedonkeruun automatisointi säästää työaikaa

Voidaanko henkilöstömitoitukseen liittyvää tiedonkeruuta automatisoida sen sijaan, että tietoja poimitaan järjestelmistä käsin? Satakunta lähti mukaan kansallisen kokeilun koordinaatioryhmään ja tarjoutui myös varsinaiseksi pilotointialueeksi.

Iäkkäämpi mies kävelee rollaattorin avustuksella hoitajan kanssa.

Uuteen vanhuspalvelulakiin on asetettu henkilöstömitoitukseksi 0,7 työntekijää asiakasta kohden iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Henkilöstömitoituksen toteutumisen seurantatietoja kerää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Vanhuspalveluiden yksiköt poimivat tiedot eri järjestelmistään pääsääntöisesti käsin.

– Tietojen poimiminen käsin on aikaa vievää ja kyseisen ajan voisi käyttää myös muuhun. Tiedon kerääminen automaattisesti sekä säästäisi työaikaa että yhtenäistäsi tietoja, kertoo hankekoordinaattori Anu Holm.

Henkilöstömitoituksen automatisointia ja ajantasaistamista kehitetäänkin nyt osana DigiFinlandin ja Virta-verkoston tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon henkilöstömitoitus pilottia. Kokeilun tavoitteena on selvittää, voidaanko palvelujen seurantaan liittyvää tiedonkeruuta automatisoida ja ajantasaistaa.

– Satakunnan vuoden 2021 laaditun tietojohtamisen kehittämissuunnitelmaan yhtenä tavoitteena on aktiivinen osallistuminen kansallisiin pilotteihin. Suunnitelman mukaisesti esitimme henkilöstömitoitus pilottiin osallistumista palvelurakenneryhmälle, joka yksimielisesti päätti osallistumisesta. On hienoa, että voimme Satakunnassa olla kehityksen kärjessä testaamassa uusia käytäntöjä, toteaa hankekoordinaattori Ulla Joopi.

Kevään aikana työ on aloitettu käsitteiden sekä laskentasääntöjen määrittelyjen toimivuuden testaamisella. DigiFinland toimitti pohjatyönä laaditun käsitetaulukon. Toimeksiantona oli muun muassa pohtia onko mukana kaikki tarvittavat käsitteet ja ymmärretäänkö hyvinvointialueen sisällä eri toimijoiden kesken käsitemäärittely samoin. Satakunnassa koottiin vanhuspalveluyksiköissä toimivien ja työvuorosuunnittelijoiden asiantuntijaryhmä pohtimaan asioita yhdessä. Ryhmä kokoontui huhtikuun aikana kaksi kertaa, jonka lisäksi ehdotuksia kommentoitiin sähköpostitse.

– Osallistuminen alueelliseen työryhmään oli erittäin aktiivista. Me hankekoordinaattorit välitimme kommentit edelleen DigiFinlandille, joka koosti eri alueiden vastaukset kansallisen koordinaatioryhmän käsiteltäväksi, kertoo hankekoordinaattori Anne Niemi.

Pilotti jatkuu syksyllä varsinaisilla testauksilla, joissa kokeillaan automaattista tiedonpoimintaa henkilöstö- ja potilastietojärjestelmistä.